Gå tilbake til:
Du er her:
Rivningsarbeidere sorterer avfall.
I GANG: De innvendige rivningsarbeidene på Bergen inkluderingssenter er i gang, der gjenbruk av materialer og inventar står sentralt.
Bilde: Maria Jacobsen Zafar/BIR

Arbeidene med inkluderingssenteret i gang

Den gamle lærerhøyskolen på Landås skal gjøres om til Bergen inkluderingssenter. De innvendige rivningsarbeidene har startet. Byggingen av Baunebanen pågår.

Bergen inkluderingssenter er en av de største investeringsprosjektene som Bergen kommune skal gjennomføre de nærmeste årene. Prosjektet er unikt på flere måter. I gjennomføringen av arbeidene er det lagt opp til utstrakt gjenbruk av materialer.

Som pilot for det internasjonale programmet "Building Dignity" skal menneskerettigheter ivaretas gjennom hele prosessen. Når det står ferdig, skal det være lagt til rette for utstrakt sambruk mellom inkluderingssenteret, idretten og nærmiljøet.

Foajeen på lærerhøgskolen
OMBYGGING: Mange lærere har vært innom disse gangene. Hele lærerhøgskolen på Landås skal bygges om til Bergen inkluderingssenter.
Bilde: Maria Jacobsen Zafar/BIR

Mye gjenbruk

- De innvendige rivningsarbeidene går nå sin gang. Det er Norsk Riving AS, som er et datterselskap av BIR, som står for den jobben. Når det gjelder gjenbruk, ser det ut til at de kommer til å levere hakket over det vi opprinnelig forventet, sier prosjektleder Johnny Berg i Etat for utbygging.

Rivningsentreprenøren har gjort jobben på Landås til sitt eget pilotprosjekt. Målet deres er å ta vare på mest mulig, enten det er planker, ovner, dører, lamper eller noe annet. Arkitektene for prosjektet, HLM og 3W, har også utarbeidet en egen bevaringsplan for mye av inventaret på bygget. Dette er kvalitetsmaterialer som skal bevares eller brukes på nytt ved ombyggingen av bygget.

– Vi har nå ute på anbud totalentreprisen for hovedprosjektet som er den innvendige og utvendige ombyggingen. Jeg håper det kommer mange interesserte på tilbudsbefaringen, forteller Johnny Berg.

Minst mulig restavfall

Det arbeidet vil dreie seg om ombygging og full rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Prosjektet skal utføres som passivhus og tilfredsstille krav til tilnærmet nullutslippsnivå.

Byggeplassen skal bruke fossil- og utslippsfrie løsninger. Det er også et mål at 90 prosent av avfallet fra byggeplassen skal kildesorteres. I miljøprogrammet for prosjektet er det også et mål å redusere andelen restavfall. Alle skal undersøke om gjenstander og materialer kan gjenbrukes før det kjøpes inn noe nytt.

- Miljøambisjonene for arbeidene med Bergen inkluderingssenter er nokså sammenfallende med det den vedtatte klima- og miljøhandlingsplanen til Bergen kommune, forteller prosjektleder Johnny Berg.

Baunebanen
NY BANE: Baunebanen skal bli ny og skal få garderobeanlegg i tilknytning til banen.
Bilde: OLA HENNING MÅLSNES

Banen klar i oktober

Prosjektlederen sier at prosjektet er i rute. En del av prosjektet er også å bygge ny Baunebane med tilhørende garderobeanlegg. Dette har kommet godt i gang og er det mest synlige for dem som spaserer forbi.

- Vi har fått en liten utsettelse på byggingen av banen på grunn av korona, men det er snakk om 14 dager. Banen skal stå ferdig i oktober, sier Berg.