Gå tilbake til:
Du er her:
Fire personer foran rådhuset i Bergen
INNGÅTT KONTRAKT: Arvid Jacobsen og Willy-André Gjesdal i Etat for utbygging har inngått kontrakt med Johannes Gullbrå og Håkon Hageberg i Constructa Entreprenør AS om de innvendige byggearbeidene i Bergen Rådhus.
Bilde: OLA HENNING MÅLSNES

Siste rådhuskontrakt på plass

Den siste kontrakten i forbindelse med rehabilitering og ombygging av Bergen Rådhus er nå på plass. Etat for utbygging har inngått kontrakt med Constructa Entreprenør AS om innvendig ombygging.

Direktør Willy-André Gjesdal i Etat for utbygging signerte fredag 24. januar kontrakten sammen med daglig leder Johannes Gullbrå i Constructa Entreprenør AS. Kontrakten er en såkalt samspillsentreprise som er inngått etter forutgående forhåndskvalifisering. Kontrakten har en verdi på 270 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Flytter inn høsten 2021

- Vi er glad for at kontrakten er på plass. Det betyr at vi kan starte videre på arbeidet med å gjennomføre de innvendige arbeidene som skal gjøres i Bergen Rådhus og kan ha alt klart til innflytting høsten 2021, sier direktør Willy-André Gjesdal.

Avtalen med Constructa Entreprenør AS er den fjerde og største entreprisen for rådhusprosjektet. Den innvendige oppgraderingen av rådhuset har i økonomiplanen en prosjektkostnad på 399,7 millioner kroner, mens den utvendige rehabiliteringen har en prosjektkostnad på 139,4 millioner kroner.

Glad for fortsatt samarbeid

- Som lokal aktør er vi glade for at vi kan fortsette samarbeidet med Bergen kommune. Tidligere har vi jobbet med kommunen på Apeltun skole og Møhlenpris oppveksttun. Vi holder på å gjennomføre arbeidene på Sandsli bo- og servicesenter og Nordnes oppveksttun. Kontrakten om rådhuset er vesentlig for vår ordrereserve, sier daglig leder Johannes Gullbrå i Constructa Entreprenør AS.

Fra Constructa entreprenør vil arbeidet bli ledet av prosjektleder Håkon Hageberg.

Kontrakten omfatter innvendig ombygging i alle av de 14 etasjene i rådhuset. I første etasje skal det også etableres to innganger som kommer til å ligge nærmere Kaigaten. Andre etasje kommer til å bli omgjort til et møteromsenter. Kontoretasjene skal bygges om tilpasset konseptet for aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser. Når rådhuset står ferdig skal det gi rom for 450 kontorarbeidsplasser.

Studentoppgaver og miljøsertifisering

For tiden pågår det innvendig rivearbeid og rehabilitering av fasaden i Bergen Rådhus. Prosjektleder Arvid Jacobsen i Etat for utbygging leder arbeidene på byggherresiden.

- Først nå skal vi og Constructa starte med en detaljprosjektering av de innvendige arbeidene og bli enige om å finne de beste løsningene. Dette vil ta rundt tre måneder. Da er de innvendige rivearbeidene som nå pågår være avsluttet og arbeidene med ombygging ta til, sier prosjektleder Arvid Jacobsen.

Rådhuset kommer til å bli en læringsarbeidsplass både internt og eksternt. Prosjektet har fått henvendelser fra studenter om ikke mindre enn fire bacheloroppgaver. I tillegg kommer det til å bli en digital byggeplass hvor alle tegninger og informasjon skal være tilgjengelig digitalt. Rådhuset skal også søke å bli sertifisert til «svært godt» i miljøsertifiseringen BREEAM. Det er en miljøsertifisering basert på områder som energibruk, inneklima, nærhet til offentlig kommunikasjon, materialvalg og avfallshåndtering.