Gå tilbake til:
Du er her:
forsidebilde veteranplan
Utsnitt av forsiden til eksisterende Veteranplan for Bergen.
Bilde: Forsvarets bildearkiv

Ber om innspill til Veteranplan for Bergen

Bergen er landets største forsvarskommune, og har startet rullering av veteranplanen "I tjeneste for Norge med bosted i Bergen". Planforslaget er nå ute på høring, og fristen er satt til 26. august.

- Ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter deltakelse i internasjonal tjeneste er ikke bare Forsvarets, men hele samfunnets ansvar. Med veteranplanen vil Bergen kommune understreke at veteraner fra internasjonale oppdrag, deres barn og familier som bor i Bergen, skal møtes med kompetent bistand fra kommunen når de har behov for kommunale tjenester, sier byråd Ruth Grung. 

Forskning viser at personell som har tjenestegjort i utlandet er en ressurssterk gruppe, og at de fleste klarer seg godt etter tjenesten. Å delta i internasjonale oppdrag for Norge medfører ulike erfaringer for tjenestepersonellet. Erfaringer fra internasjonale oppdrag kan være verdifulle ressurser i det bergenske arbeids- og samfunnsliv. Samtidig kan en under tjeneste komme ut for farlige og livstruende situasjoner. Undersøkelser viser at både kroppslige og psykiske helseplager er markant forhøyet hos veteraner som opplevde høy grad av eksponering for alvorlige hendelser i tjenesten.   

- Veteraner som har behov for bistand, skal følges opp av samfunnets ordinære tjenester, herunder kommunale tjenester. Formålet med veteranplanen er å redegjøre for hvordan Bergen kommune skal ivareta sitt ansvar på en tilfredsstillende måte, sier byråd Ruth Grung.

Bergen kommune sin veteranplan er rullering av eksisterende veteranplan og en direkte lokal oppfølging av statlige handlingsplaner og Stortingsmelding 15 (2019 – 2020) «Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid», omtalt som veteranmeldingen. 

Ber om innspill til høringsutkast

Planen er nå ute på høring frem til den 26. august 2022 – og høringsinnspill kan sendes til BASB@bergen.kommune.no

Her er lenke til saksfremstilling, vedtak og vedlagt høringsforslag til Veteranplan for Bergen.

Vedlegg i pdf:

Her er lenke til eksisterende Veteranplan for Bergen - "I tjeneste for Norge - med bosted i Bergen"