Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av Damsgårdssundet
LOKALDEMOKRATI: Boligutvikling på Dokken var ett av temaene som ble diskutert i borgerpanel-prosjektet i Bergen kommune, som er én av satsingene i Bergens arbeid med økt innbyggerinvolvering.
Bilde: Nina Blågestad

Bergen baner vei i lokaldemokrati

Regjeringen har startet et prosjekt for innbyggermedivirkning. Nybrottsarbeid med Senter for innbyggerinvolvering og borgerpanel gjør Bergen til én av sju foregangskommuner i demokratiprosjektet.

Den nasjonale innbyggerundersøkelsen viser at 54 prosent av innbyggerne mener de har liten mulighet til å påvirke beslutninger som har betydning for lokalsamfunnet deres.  

Sju kommuner viser sine tiltak

Mange kommuner jobber med ulike former for innbyggermedvirkning. Kommunal- og distriktsdepartementet har valgt ut sju kommuner som skal vise frem sine tiltak for lokaldemokratiet.  

Ett av elementene fra Bergen kommunes søknad er ønsket om å etablere et konsept med et senter for innbyggerinvolvering. Dette skal ikke være en ny enhet i kommunen, men vil være en organisering av arbeidet med lokaldemokrati som allerede gjøres i de ulike avdelingene. Senteret skal utgjøre en faglig plattform for samordning og videreutvikling på området.

Se også artikkel om søknaden: 

Bergen vil bli foregangskommune for utvikling av lokaldemokrati

Bergen kommune har også gjort sine første erfaringer med borgerpanel. I dette prosjektet brukte 90 bergensere en hel lørdag på å diskutere ulike politiske saker, før de deltok i en meningsmåling. Resultatene fra meningsmålingen blir bragt videre til politisk ledelse, som aktivt skal bruke det som innspill fra innbyggere i behandlingen av sakene.  

Bilde av byrådsleder Roger Valhammer
VIKTIGE INNSPILL: Resultatene fra den deliberative meningsmålingen er viktige innspill, sier byrådsleder Roger Valhammer.
Bilde: Andrew Buller

Blant annet viste resultatene at:  

  • 79 prosent ønsker at kommunen skal styre boligutviklingen slik at det blir rimelige boliger på Dokken (21 prosent ønsker at kommunen ikke skal blande seg inn).
  • 60 prosent heller mot at Bergen sentrum må bli mer bilfritt enn det er i dag, mens 40 prosent mener at det ikke skal det.
  • 67 prosent mener at cruisetrafikken og utenlandsferger må flyttes ut av sentrum.

Prosjektet er gjort i samarbeid med forskningsinstituttet Norce og Universitetet i Bergen. Det er første gang denne metoden, “deliberativ meningsmåling”, brukes i Norge. Den er utviklet av forskere på Stanford University i USA.    

– Svarene fra dette prosjektet viser tydelig tendenser på flere viktige områder. 79 prosent ønsker seg en kommunal styring av boligutviklingen, og at rimelige boliger skal være en prioritet. Borgerpanelet er satt sammen av personer fra alle deler av samfunnet. De har vært samlet en lørdag og diskutert sakene i flere timer, og kommet frem til veloverveide konklusjoner. Det er verdifulle innspill å ha med seg i videre arbeid med utvikling av Dokken, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Bergens prosjekt med borgerpanel ble trukket frem som ekstra spennende, da regjeringen ba Bergen kommune delta i et lokaldemokratiprosjekt – nettopp for å styrke innbyggerdeltakelsen i politiske prosesser.

Sju kommuner bedt om å delta

Kommunaldepartementet skal bruke erfaringene til Bergen for å lære mer om hvordan innbyggere kan påvirke politikken også mellom valgene. I tillegg er Bodø, Sunnfjord, Gjøvik, Lørenskog, Suldal og Vadsø spurt om å delta.  

– For å ta gode beslutninger er det viktig at de folkevalgte har god kunnskap om hva innbyggerne mener. Vi inviterer derfor sju kommuner til et nytt lokaldemokratiprogram, som skal vise hvordan innbyggere på ulike måter kan påvirke beslutninger som får betydning for lokalsamfunnet de bor i, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

Lære av hverandre

Kommunene skal blant annet videreutvikle ordninger som innbyggerpanel, nærmiljøråd, Bylab, medvirkningsordninger for flerkulturelle, grendeutvalg og bredere og tidligere involvering i budsjettarbeid.

− Det er viktig å understreke at det finnes ikke én god måte å styrke lokaldemokratiet på. Vi har valgt ut kommuner som representerer ulike lokaldemokratitiltak i kommuner med ulike lokale forhold, sier Gram.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at andre kommuner kan lære av foregangskommunenes metoder.  

− Erfaringene skal deles med resten av Kommune-Norge, og inspirere kommuner med ulike forutsetninger til å legge til rette for demokratisk deltakelse fra innbyggerne på, sier kommunal- og distriktsministeren.