Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen med i nordisk initiativ om utslippsfri varelevering

Bergen kommune deltar i et felles nordisk prosjekt for å fremme utslippsfri varelevering. Deltakerne er enige om en felleserklæring om å gjennomføre dette.

Utslipp fra varer som blir levert til offentlig sektor utgjør nesten fem prosent av de totale utslippene i Norden.

Bergen kommune har sammen med kommunene Oslo, Trondheim, Kristiansand i Norge, Stockholm, Gøteborg og Ørebro i Sverige, Kaarina og Turku i Finland, samt København og Aalborg i Danmark blitt enige om å gjøre noe med dette. Med i samarbeidet er også Statens innkjøpssenter i Norge.

Deltakerne i den fellesnordiske erklæringen forplikter seg til å redusere utslipp fra varetransport gjennom krav i kontrakter og anskaffelser av varer. Deltakerne er også enige om å stimulere til økt produksjon og bruk av varetransport som er utslippsfri gjennom å ta i bruk innovative og miljøvennlige løsninger.