Gå tilbake til:
Du er her:
Tegning av robot i bymiljø
ELSKER RUTINE: Siden Digifrid kom til Bergen kommune i 2017, har den fått mange nye arbeidsoppgaver.
Bilde: KRISTIN HAUGE/OLA H. MÅLSNES

Bli kjent med roboten Digifrid, kommunens digitale medarbeider

Digifrid er kallenavnet på kommunens digitale medarbeider. Det er en robot som elsker rutinearbeid. Nå har den også fått sin egen korte film.

Robotteknologi kjenner vi fra film og industriproduksjon. Digifrid er riktignok tegnet, men hun finnes ikke i en fysisk form som ruller pipende gjennom gangene. Teknologien kalles robotisert prosessautomatisering (RPA) og er slik sett et program som kjøres på kommunens datamaskiner.

Se filmen om Digifrid her

 

Har syv roboter i sving

Monica Flåthe Ure
Monica Flåthe Ure og Lønns- og regnskapssenteret har syv roboter som Digifrid i sving.
Bilde: OLA HENNING MÅLSNES

På Lønns- og regnskapssenteret (LRS) har de tatt i bruk ikke mindre enn syv slike digitale roboter. Flere er på vei.

- Vi jobber med å effektivisere prosessene våre, og har tatt i bruk robotteknologi for å automatisere gjentakende arbeidsoppgaver. Da får vi frigjort tid til å behandle de mer komplekse sakene våre, forteller avdelingsleder Monica Flåthe Ure i LRS Utvikling.

Eget robotteam

Kristine Johannessen
Kristine Johannessen hjelper avdelingene i kommunen med å ta i bruk Digifrid-teknologien.
Bilde: OLA HENNING MÅLSNES

Et eget team på Seksjon for digitalisering og innovasjon konsern (SDI) hjelper avdelinger som vil ta i bruk denne teknologien med å komme i gang.

Som den roboten den er, kan ikke Digifrid gjøre noe annet enn absolutt bare det den får klar melding om å gjøre. Men den kan logge seg inn og bruke programmer på samme måte som oss mennesker.

- Digifrid kan brukes til regelstyrte, repeterende og tidskritiske arbeidsoppgaver. Den krever digital input. Dersom det ikke eksisterer, kan vi bruke andre verktøy for å få digital input, forteller rådgiver Kristine Johannessen i SDI.

Digifrids kommunale CV

Digifrid hadde sin første arbeidsdag i Bergen kommune i 2017. I løpet av disse årene har den fått stadig flere arbeidsoppgaver på ulike felt og også i krisetider.

Her er noen eksempler på hva Digifrid jobber med:

  • MELDINGSLØFTET: Digifrid fordeler over 100.000 meldinger årlig fra spesialisthelsetjenesten om blant annet utskrevne pasienter som trenger hjemmesykepleie eller opphold på sykehjem. Melding går til rett sted innen to timer.
  • SYKEMELDINGER: Digifrid registrerer digitale sykemeldinger automatisk i lønns- og personalsystemet. Digifrid fyller ut informasjon om nærmeste leder til den sykemeldte. I etterkant av sykefraværet henter Digifrid ut søknader om sykepenger til NAV.
  • COVID-19: Digifrid henter daglig ut smittedata og legger de i datasjøen. Digifrid har bearbeidet skjemadata for private barnehager og skoler som har vært nødt til å holde åpent under den generelle nedstengningen. Digifrid har også tilrettelagt data fra personer som meldte seg for å jobbe i helsetjenesten.
  • EIERSKIFTE: Når en bolig skifter eier, følger ubetalte kommunale gebyrer eiendommen. Digifrid finner riktig faktura og sørger for at denne blir sendt ut digitalt til ny eier uavhengig av om det er en person eller organisasjon.
  • LEVERANDØRER: Digifrid henter og sjekker faktura mot leverandørregisteret i økonomisystemet. Den ser etter om informasjonen må endres eller om ny leverandør må registreres. Roboten slår også opp i Brønnøysundregistrene.
  • PURRING: Når kommunen får purringer på faktura fra leverandører, søker Digifrid dette opp i økonomisystemet og gir melding om dette til den som er ansvarlig for å behandle fakturaen. Tidligere ble purringer håndtert manuelt.
  • REFUSJON: Digifrid hjelper refusjonsavdelingen med å behandle enkle refusjonskrav til NAV.