Gå tilbake til:
Du er her:
båt
Vågen er et yndet sted for mange fritidsbåter
Bilde: Silje Marie Hatlestad

Brannsikkerhet for fritidsbåter på Vågen

Det er viktig at brannsikkerheten ivaretas når mange fritidsbåter legger til i indre del av Vågen. Alle båtførere må følge fortøyningsplanen for Bergen havn.

Dersom en brann skulle oppstå, er det viktig at båten din er fortøyd på en slik måte at at andre båter lett kan slippe ut. 

For din sikkerhet gjelder følgende regler:

 • Førtøyningsplan skal følges
 • Det skal alltid være minst én båtbredde i lengderetningen mellom hver rekke av båter
 • I aktuelle hoper skal det alltid være åpen "gate" midt i hopen
 • Studer fortøyningsplanen og merk deg hvor brannpostene er plassert

Unngå brann

 • Ha alltid røykvarsler ombord i båten der du overnatter
 • Ha alltid hensiktsmessig slokkeutstyr ombord
 • Steng alltid hovedventil på propananlegget etter bruk
 • Sørg for at det tekniske utstyret er i god stand til enhver tid. Pass på å tørke opp søl av brannfarlig væske umiddelbart

Om det brenner

 • Redd mennesker i fare og ring 110 for å varsle brannvesenet
 • Prøv å slokke brannen, dersom det ikke medfører risiko for deg selv
 • Fjern båter som ligger rundt den brennende båten