Gå tilbake til:
Du er her:
Spørreundersøkelse om egenberedskap
HJELP OSS: Har du vann, mat og andre hjelpemidler klare for å klare deg hjemme i 72 timer? Spørsmålene stilles av – fra venstre: Masterstudentene Marie Revheim Gestdottir og Ida Bjøntegård Oftedal, i samarbeid med avdelingsleder Britt Lise Nymark i Bergen kommune.
Bilde: Vibeke Blich

Er du forberedt på kriser?

Har du tørrmat og lommelykt hjemme? Og hva med ekstra vann? Hjelp oss med å kartlegge egenberedskapen i Bergen gjennom en spørreundersøkelse.

Som innbygger i Bergen kommune er du en del av samfunnets beredskap. Myndighetene forventer at de fleste av oss er i stand til å klare oss selv inntil 72 timer uten tilgang til strøm, internett, vann og mat. Da kan myndighetene prioritere å hjelpe dem som trenger det mest. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har derfor satt egenberedskap på dagsorden med årlige kampanjer siden 2018, i samarbeid med kommunene. Det er blant annet sendt ut brosjyrer til alle husstander i Norge. Bergen kommune har en egen nettside med råd om egenberedskap

Men har bergenserne fått med seg informasjonen, og har de forberedt seg bedre på krise? 

Spørreundersøkelse i Bergen

Nå kan du hjelpe oss med å finne ut av om hvordan det står til med egenberedskapen i Bergen gjennom å svare på en spørreundersøkelse på nett. 

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Bergen kommune og to studenter fra Universitetet i Stavanger (UiS) som skriver masteroppgave om egenberedskap. Studentene skal undersøke hvordan innbyggerne i Bergen forholder seg til egenberedskap og om de har det de trenger hjemme for å klare seg gjennom en krise. 

Undersøkelsen tar ti minutter å gjennomføre og svarene er anonyme. Ingen personopplysninger blir lagret. Du kan svare på undersøkelsen til og med 13. april. Det er bare innbyggere i Bergen som kan svare. 

Klikk her for å komme til undersøkelsen

Dine svar gir oss bedre beredskap

Bergen kommune satser på forskning og kompetanseheving for å forberede seg best mulig på fremtidens utfordringer. Spørreundersøkelsen om egenberedskap er en del av dette arbeidet.  

– Vi synes det er veldig kjekt at disse studentene vil skrive masteroppgave om egenberedskap i Bergen. Det er viktig for oss å vite om innbyggerne våre er i stand til å klare seg selv i 72 timer. Hvis det for eksempel viser seg at det står dårlig til med egenberedskapen, må vi gjøre noe med det, sier avdelingsleder Britt Lise Nymark i Bergen kommune. 

Nymark leder det nystartede forsknings- og kompetansesenteret i Samfunnssikkerhetens hus som er et regionalt knutepunkt for samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap. 

– Vi samarbeider bredt med forskere, studenter og andre fagmiljø for å skape en trygg fremtid for innbyggerne i regionen vår. I tillegg er vi avhengig av dialog med innbyggerne og håper så mange som mulig vil svare på undersøkelsen, avslutter Nymark.  

Har du spørsmål om undersøkelsen? 

Kontaktperson hos Bergen kommune:

Kontaktpersoner for selve spørreundersøkelsen og masteroppgaven: