Gå tilbake til:
Du er her:
Rune Bratland i byen med deler av havnen bak seg
MÅ HJELPE DEM SOM TRENGER DET MEST: - Alle må et ta ansvar for egen beredskap, skulle det oppstå en krise, er det viktig at de fleste kan klare seg selv noen dager, slik at kommunen kan konsentrere seg om dem som trenger det mest, sier kommunens beredskapssjef Rune Bratland.
Bilde: Asle Bentzen

Er du godt forberedt om noe uventet skulle skje?

Du er en viktig del av samfunnets beredskap. Er du forberedt på å klare deg uten tilgang på strøm, internett, vann, mat og medisiner i minst 72 timer, står vi bedre rustet som samfunn.

ENGLISH (GOOGLE TRANSLATE)

31. oktober – 6. november er det egenberedskapsuke over hele landet. Bruk anledningen til å snakke med dine nærmeste om hva dere gjør om det skulle oppstå en krise, og hvordan dere kan gjøre dere mindre sårbare om det vi tar for gitt, plutselig ikke er tilgjengelig i noen dager.

Når flest mulig er i stand til å ta vare på seg selv og sine nærmeste, kan kommunen konsentrere seg om å hjelpe dem som trenger det mest.

Bilde av mann som ser inn i et skap med ting som er nyttig å ha
LITT ER BEDRE ENN INGENTING: Tørrmat, stearinlys, batterier og fyrstikker, ved, vann og primus eller gassgrill er enkle ting som gjør deg bedre i stand til å håndtere uventet bortfall av vann eller strøm.
Bilde: DSB / G. Røkeberg

Dette bør du ha hjemme

Myndighetene har utarbeidet en liste over ting du bør ha liggende lagret hjemme til enhver tid. 

Listen finner du i Innbyggerhjelpen

- Snakk om egenberedskap

- Det er urolige og usikre tider akkurat nå, og både kraftkrise og krigen i Ukraina har aktualisert behovet for egenberedskap. En av de beste måtene å forberede seg på uventede hendelser, er å snakke igjennom hvordan du og dine nærmeste håndterer det om noe uventet skulle skje, sier kommunens beredskapssjef Rune Bratland: 

- Hva gjør du hvis strømmen går? Hva er du helt avhengig av? Hvordan sikrer vi oss om vi skulle bli isolert hjemme, eller ikke har tilgang til matvarer eller vann? Hvem kan trenge vår hjelp? Dette er spørsmål det er viktig å ha tenkt gjennom før en krise inntreffer, sier beredskapssjefen. 

Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. 

- Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reservelager av det du er mest avhengig av – vann, mat, medisiner og varmekilder – er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager, utdyper Bratland.

- Mange har allerede soveposer, fyrstikker, batterier og lignende liggende hjemme. Da er du allerede i gang. Selv om du ikke har fått anskaffet deg alt på listen, er litt bedre enn ingenting, forsikrer Bratland. 

Se beredskapssjefens råd til å klare deg noen dager uten tilgang på strøm eller vann (teksten fortsetter under videoen):

Dette gjør kommunen

Hver enhet i Bergen kommune skal ha sine egne beredskapsplaner som skal gjøre dem i stand til å håndtere uønskede hendelser. Ved større hendelser, skal kommunen sørge for at de fremdeles skal levere tjenester til innbyggerne.

Kommunen har god oversikt over sårbare grupper og vil prioritere disse gruppene først ved en større hendelse. Skulle strømmen eller vannet forsvinne, vil kommunen ivareta dem de allerede har et ansvar for – i institusjoner, bofellesskap, omsorgsboliger, med mer. 

Ved vannledningsbrudd, vil kommunen sende ut melding direkte til de berørte og prioritere å levere vann til sårbare innbyggere. Ved behov vil vi opprette midlertidige vannposter (fra hydranter) for allmenn benyttelse. Se også informasjon fra Bergen Vann: Dette bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket | Kan vi nå deg?

Skulle strømmen gå, har kommunen og BKK Nett et antall generatorer som kan kjøres ut til kommunale institusjoner. Se mer informasjon på BKK sine sider: Har strømmen gått hjemme hos deg?

Kommunen har ellers et ansvar for informere innbyggerne om hvordan de skal forholde seg hvis det skulle skje en uønsket hendelse. Da er det viktig å følge med på nettsiden vår eller i lokale medier.

Vil du vite mer?

Flere gode tips finner du på sikkerhverdag.no.
DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) og Mattilsynet har råd om stråletrygg hverdag og tiltak ved radioaktivt nedfall.

Og husk: Å være litt forberedt er bedre enn ingenting.

Egenberedskapsuken er i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og har vært en årlig opplysningskampanje siden 2018.