Gå tilbake til:
Du er her:
Rullestolbruker blir hjulpet på tur i terrenget
KLART DET GÅR: I 2021 var det Bergen og Hordaland Turlag som fikk "Byen for alle"-prisen. Gjennom tilbudet “Klart det går” har de fokus på tilrettelegging for fysiske funksjonsnedsettelser, og bidrar til at så mange som mulig skal kunne delta på turer og aktiviteter.
Bilde: Inger Sjøberg / DNT

Foreslå kandidater til "Byen for alle"-prisen 2022

Bergen kommune og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse inviterer deg til å sende inn forslag til "Byen for alle"-prisen 2022.

“Byen  for alle”-prisen skal være en påskjønnelse til de som arbeider for at Bergen skal være en by for alle

Hvem kan få prisen?

Prisen tildeles aktører som arbeider for funksjonshemmedes aktive samfunnsdeltakelse.  Arbeidet kan skje gjennom at en bygger ned funksjonshemmende barrierer gjennom arbeid med universell utforming. Vi vil belønne initiativ som fører til større forståelse for funksjonshemmedes utfordringer og som styrker funksjonshemmedes posisjon i samfunnet.

Prisen kan tildeles næringsdrivende, organisasjoner, privatpersoner eller offentlige virksomheter innenfor Bergen kommune. 

Send forslag og begrunnelse

Forslag sendes på e-post til krff@bergen.kommune.no, innen 10.12.2022

Forslaget må inneholde  opplysninger om hvem og hva saken gjelder, og en god begrunnelse på hvorfor akkurat dette forslaget fortjener prisen.

Aktuelle kandidater kan foreslå seg selv.

Tidligere vinnere

Prisen har tidligere blitt delt ut fem ganger som “tilgjengelighetsprisen” og tre ganger som “byen for alle"-prisen.

2021: “Klart det går” i regi av Bergen og Hordaland turlag

2020: TV Bra

2019: Kristianborg barnehage

2018: Bergen kirkelige fellesråd

2017: Møhlenpris oppveksttun

2016: Småpudden

2015: St Paul gymnas

2014: Skyss