Gå tilbake til:
Du er her:
Byggearbeid på Eidsvåg skole med byggekran i bakgrunnen
GODT RESULTAT: Det gode resultatet til Bergen kommune for 2022 blir brukt til å egenfinansiere investeringene. Eidsvåg skole er ett av prosjektene som er under oppføring. I 2022 investerte kommunen for 3,1 milliarder kroner.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Godt resultat for Bergen kommune i 2022

Bergen kommune fikk et positivt netto driftsresultat på 952,5 millioner kroner i 2022. Skatteinntektene økte i høst og strømprisene ble lavere enn budsjettert.

– Kontrollen med økonomien er gjennomgående god. De ekstra skatteinntektene kommer godt med. De gjør at vi kan finansiere flere av byggene våre selv i stedet for å låne penger, sier finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen.

Betydelig skattevekst

Til sammenligning endte resultatet for 2021 med et positivt netto driftsresultat på 1.184 millioner kroner. Resultatet for 2022 er 617 millioner kroner bedre enn justert budsjett.

– Bergen fikk en betydelig økt skattevekst på tampen av 2022. Veksten var også høyere enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet. Strømprisene ble også lavere enn det vi fryktet. Økonomistyringen i byrådsavdelingene er god, men kostnadene vokser på flere av tjenesteområdene, sier Hvidsten Larsen.

Lavere strømutgifter

Sammenlignet med justert budsjett økte skatteinntektene med 378 millioner kroner. Bergen kommune fikk også 127 millioner kroner mindre i utgifter til strøm sammenlignet med prognosen etter 2. tertial. Et annet forhold som bidrar til resultatet er forsinkelser på gjennomføringen av nye tiltak.

For tjenesteområdene er samlet positivt avvik mellom budsjett og regnskap på 147 millioner kroner. 

Tjenesteområdet psykisk helse hadde et negativt budsjettavvik på 21,4 millioner kroner. Introduksjons- og tolketjenester fikk et negativt avvik sammenlignet med budsjett på 17 millioner kroner. Flere av de positive avvikene på tjenesteområdene kan forklares med lavere strømutgifter enn regnet med.

Investeringer av egen lomme

Av det positive resultatet på 952,5 millioner kroner vil 678,6 millioner kroner bli brukt til å egenfinansiere investeringer. 429,4 millioner blir overført til disposisjonsfond.

– Det gjør at behovet for å ta opp lån blir mindre. Holder vi gjeldsgraden vår nede unngår vi at fremtidige budsjetter blir spist opp av renter og avdrag, sier finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen.

Bergen kommune gjør oppmerksom på at regnskapet er foreløpig siden det ikke er revidert. Utfyllende detaljer om økonomien til de ulike tjenesteområdene blir kjent når årsmeldingen til kommune blir offentlig 29. mars 2023.