Gå tilbake til:
Du er her:

Har du en hybel for utleie og litt tid for en ungdom?

Vi søker hybelvert for enslige mindreårige flyktninger som er klar for å flytte ut av bofellesskap.

Dette er unge gutter som har kommet til Norge uten familie og som får oppfølging fra barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger EMF.

Har du en hybel sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon, aller helst sentrumsnært og kan tilby litt mer enn et vanlig leieforhold?

Ungdommene går på skole, har faste aktiviteter og er mellom 19 og 20 år. De ønsker voksne i livet som kan by på middag en gang i uken, kan hjelpe med lekser og være en trygg, engasjert voksen som kan bistå ved behov.

Ungdommene får oppfølging fra kontaktperson og miljøterapeut fra barneverntjenesten EMF.

Maks husleie vil være 7500 kroner måneden. Eventuelt kompensasjon ut over det vil vi avtale i samarbeid rundt oppfølgingsbehov for ungdommene.

For mer informasjon, kontakt:

Dora Loro 55 56 79 51 / 40804643
Jorunn Drotningsvik 55 56 81 66 / 90527983