Gå tilbake til:
Du er her:
Det er viktig å måke snø og parkere bilen på riktig måte slik at Bergen brannvesen sine utrykningskjøretøy kan navigere seg gjennom byen
Bilde: Siv Kristin Eikås Hovland

Hjelp brannvesenet frem

Når feilparkerte biler stopper brannvesenet under utrykning, kan det være minutter som skiller en liten brann fra en storbrann.

Biler som er til hinder fører til at dyrebar tid går tapt. Snøfall bidrar til enda større utfordringer for fremkommeligheten.

Viktig å måke snø langs fortau og gater

Trange gater og parkerte biler er allerede en utfordring for brannbilene i Bergen. Snøfallet denne uken gjør fremkommeligheten enda vanskeligere. En brannbil trenger en veibredde på minst tre meter for å komme seg frem. Er det sving eller kurve, trengs det enda mer plass. Liv og helse kan stå på spill dersom din parkerte bil sperrer veien.

Det er derfor ekstra viktig at huseiere nå måker snø langs fortau og gater. På den måten er det lettere å parkere slik at bilen ikke er til hinder for brannvesenet.

En utfordring for flere

Siden 2009 har flere etater hatt fokus på å øke fremkommeligheten i trange bergensgater. Det største problemet er feilparkerte biler. Brannvesenet sjekker ukentlig fremkommeligheten for utrykningskjøretøy i trange bergensstrøk. Og hver gang ser brannvesenet gater hvor det er utfordrende for brannbilen å komme seg frem. Fremkommelighet på BIR sine tømmeruter er også en utfordring i enkelte strøk. Trange gater gjør det vanskelig og risikofylt å kjøre der.

Oppfordringen fra Bergen kommune til alle bergensere og besøkende er: Ikke vær den som hindrer brannvesen og renovasjonsselskap i å gjøre en viktig jobb for deg – gi oss 3 meter!