Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av spesialrådgiver  Kari Maisol Knudsen og mastergradsstudent Kaja Heldal Trovåg fra Universitetet i Stavanger
Spesialrådgiver ved Samfunnssikkerhetens hus, Kari Maisol Knudsen og mastergradsstudent Kaja Heldal Trovåg
Bilde: Britt-Lise Nymark

Hjelp oss finne hvilke hendelser og kriser bergenserne er bekymret for

Gjennom å svare på en digital spørreundersøkelse kan du hjelpe oss med å bedre kommunikasjonen mellom innbyggerne og kommunen i kriser.

Har du tenkt gjennom alle uønskede hendelser som kan skje i Bergen kommune? Er du bekymret for brann, langvarig strømbrudd, tap av drikkevann, eller terrorangrep?

Klikk her for å komme til undersøkelsen

Undersøkelsen tar 5-8 minutter å gjennomføre. Du kan svare på undersøkelsen til og med 19. mars 2021. Det er kun innbyggere i Bergen kommune som kan svare.

- Vi er spente på resultatene av undersøkelsen for å se om bergensernes oppfatning av risiko og sårbarhet samsvarer med kommunens ROS-analyse. For at vi skal kunne forberede oss og håndtere mulige hendelser, er det viktig at kommunen og innbyggerne har en felles forståelse av risikobildet, sier spesialrådgiver i Samfunnssikkerhetens hus, Kari Maisol Knudsen.

Hva er innbyggerne redde for?

I 2020 kom Bergen kommune med en ny risiko- og sårbarhetsanalyse (Bergen ROS 2020 «En trygg by for fremtiden»). Slike ROS-analyser inkluderer blant annet en liste over uønskede hendelser som kan oppstå i kommunen, noen mer sannsynlig til å oppstå enn andre, og noen med potensielle store konsekvenser.

Samsvarer hendelsene som kommunen mener er de mest overordnede risikoene, med det innbyggerne er redde og bekymret for? Hvordan er det egentlig med risikopersepsjonen til innbyggerne? Hvilke uønskede hendelser er de bekymret for, og hvilke hendelser er de mindre engstelige for?

Studie om risikopersepsjon- og kommunikasjon

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Samfunnssikkerhetens hus i Bergen kommune og masterstudenten Kaja Heldal Trovåg fra Universitetet i Stavanger. Hun skriver masteroppgave om risikopersepsjon og -kommunikasjon.

Studien vil blant annet se på forholdet mellom Bergen ROS 2020 og innbyggernes risikopersepsjon, samt hvordan kommunen jobber med å kommunisere ut innholdet i risiko- og sårbarhetsanalysen til innbyggerne.

Har du spørsmål om undersøkelsen?

Kontaktperson hos Bergen kommune: Britt Lise Nymark tlf. 951 56 264

Kontaktperson for spørreundersøkelsen og masteroppgaven: Masterstudent, Kaja Heldal Trovåg (UiS): kaja_ht@hotmail.com