Gå tilbake til:
Du er her:

Høring om NAV og sosiale tjenester under pandemien

Utvalg for helse og sosial arrangerer mandag 10. mai klokken 08.30 høring om NAV og sosiale tjenester under covid-19 pandemien. Høringen blir sendt direkte på nett.

Fra programmet

Utvalg for helse og sosial vil blant annet ha svar på følgende spørsmål:

  • Hvilke konsekvens- og risikovurderinger ble gjort før nedstengingen av enkelte tjenester? Hvem var involvert?
  • Hvilke konsekvenser og sårbarheter ble identifisert? Hvilke avhjelpende tiltak ble iverksatt?
  • Når ble byråden kjent med at nedstengingen ville ha alvorlige konsekvenser for enkelte grupper?
  • Når ble byråden kjent med at frivillige lavterskeltilbud fikk større etterspørsel, og hvilke vurderinger ble gjort som følge av det?
  • Når ble byråden kjent med at tillitsvalgte i tjenester var bekymret for situasjonen? I hvilken grad var de tillitsvalgte involvert i beslutningene? Hvilke tiltak er igangsatt etter rapporten?

Se hele programmet her

Følg sendingen her (lenken vil bli aktiv når møtet starter)