Gå tilbake til:
Du er her:
Nestleder og leder i Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse
ØNSKER INNSPILL: Sonja Ljostveit og Mats Bendiksen i Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse, ønsker innspill fra folk i Bergen om sakene de jobber med.
Bilde: Vibeke Blich

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse ønsker innspill fra deg

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse gir råd til kommunen i saker som er spesielt viktige for personer med funksjonsnedsettelser. De vil gjerne ha innspill fra Bergens innbyggere.

Leder Mats Bendiksen og nestleder Sonja Ljostveit i Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse erfarer at det i flere og flere politiske saker er viktig at rådet kommer med sine innspill. Rådet jobber med saker som: 

 • Et tilgjengelig sentrum for alle
 • At personer med funksjonsnedsettelse også blir inkludert i likestilling- og mangfoldsbegrepet
 • Profilering av rådet. Gjøre rådet mer kjent internt i Bergen kommune og blant innbyggerne som vi tross alt er der for.  Det er gjennomført  et møte med ordføreren og de to andre kommunale rådene (Eldrerådet og Ungdomsrådet). Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse skal arrangere en konferanse i Åsane kulturhus 2. desember.
 • Parkeringsplasser for personer med funksjonsnedsettelse i sentrum og i forbindelse med viktige møtesteder/knutepunkt
 • Tilgjengelighet til nærskolen

Rådgivende organ

- Dette er saker som tar tid, og som vi jobber med kontinuerlig. Det er et langt lerret å bleke, men vi tror gjennomslagskraften vår blir tyngre, etter hvert som vi blir mer profilert, sier Sonja Ljostveit.

Mats Bendiksen understreker at Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ i kommunen, og derfor ikke representerer en interesseorganisasjon. 

- Vi representerer en bredde. Vi jobber med kommunen, ikke mot. Det er viktig å forstå at vi derfor ikke har egne kampsaker, men holder det overordnede blikket på for eksempel budsjett og kommuneplaner, og skal kunne uttale oss om disse og andre saker som kan påvirke personer med funksjonsnedsettelse. Vi kan gå i detalj i enkelte saker dersom det er behov for det. Vi skal representere alle personer med funksjonsnedsettelse uansett, sier Mats Bendiksen. 

Nå ønsker de å utfordre Bergens befolkning til å komme med innspill til saker som ikke har vært nevnt. 

– Er det noe vi har glemt? Send oss i så fall dine innspill. Eller meld deg på konferansen i Åsane kulturhus 2. desember. Der vil det bli foredrag, samtaler, gruppearbeid og mulighet til å komme med innspill til kommunen. 

Hvem er Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse?

Medlemmene i rådet har funksjonsnedsettelser av ulik grad. Syn, bevegelse, hørsel, skjult funksjonshemming, utviklingshemming og psykisk helse er representert. I tillegg er to av medlemmene politisk oppnevnt. Det er brukerorganisasjoner som melder inn forslag til rådsmedlemmer. Basert på dette velger bystyret rådets medlemmer.

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse
HER ER RÅDET: Bak fra høyre: Michael Sønnesyn, Sonja Ljostveit, Anette Jensen, Kristine Bech-Sørensen, Ellinor Hjørnevik. Foran fra høyre: Alexander Petersen, Bjørn Greve, Kari Tungesvik, Egil Hope (vara) . Mats Bendiksen og Harald Berge Breistein var ikke til stede da bildet ble tatt.
Bilde: Vibeke Blich

Tre saker der KRPF har fått gjennomslag: 

 • Alle nye eller rehabiliterte lekeplasser skal ha minst ett universelt utformet lekeapparat (altså et lekeapparat som kan brukes av alle).
  Turstier skal være universelt utformet og ha et dekke som gjør at en kan kjøre rullestol der, og ledelinjer for synshemmede.
 • Det kommer en plan for universell utforming. Planen er under arbeid i byrådsavdelingen for klima, miljø og byutvikling.
 • Regnbueplassen ble opprinnelig foreslått plassert i Johanneskirketrappen, forslaget ble flyttet til Vestre Torggate slik at plassen kan være tilgjengelig for alle etter behandling og tilbakemelding fra Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse. Plassen vil da være tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsnivå.

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse arbeider for en bedre hverdag for mennesker med funksjonshemming og deres pårørende.
Kontakt: krff@bergen.kommune.no, telefon: 55 56 55 56.