Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen fikk Innkjøperprisen for 2019

Bergen kommune har mottatt pris for bruk av miljøkrav i anskaffelser og for å påvirke aktører og drive bransjer mot mindre miljøbelastning.

Byråd Erlend Horn mottok torsdag Innkjøperprisen for 2019 fra Miljømerking Norge på vegne av kommunen. Bergen kommune får prisen for sin offensive i bruk av miljøkrav i sine anskaffelser og har ila året 2019 vist stor evne og vilje til å benytte miljømerking som verktøy i eksisterende avtaler og nye anskaffelser. De har i tillegg vært svært aktive innenfor andre områder for å påvirke aktører og drive bransjer mot mindre miljøbelastning, heter det i begrunnelsen fra Miljømerking Norge. 

MOTTOK PRIS: Byråd Erlend Horn mottok prisen fra Jarle Skeidsvoll fra Miljømerking Norge (t.v). Til høyre Birgitte Gullestad, innkjøpsjef i Bergen kommune.
MOTTOK PRIS: Byråd Erlend Horn mottok prisen fra Jarle Skeidsvoll fra Miljømerking Norge (t.v). Til høyre Birgitte Gullestad, innkjøpsjef i Bergen kommune.
Bilde: Ina Wergeland

Prisutdelingen foregikk både på Teams og fysisk i Innkjøp konsern sine lokaler med representanter fra Oslo og Bergen. 

- Det å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger i våre anskaffelser er veldig viktig for oss, og vi har høye ambisjoner. Det er omfattende arbeid og krever stor innsats fra begynnelsen til slutt i alle prosessene. Vi er derfor veldig glad for denne anerkjennelsen, og det er til stor inspirasjon for det videre arbeidet. Allerede til våren fremmer vi en egen sak som tar vårt arbeid med miljøvennlige anskaffelser enda et steg videre, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn.  

Flinke på miljømerking

Kandidatene til Årets innkjøpet blir vurdert etter følgende kriterier:

 •  Stadig forbedring
 • Kjøper store volum Svanemerket
 • Er en krevende innkjøper
 • Skaper ringvirkninger

Miljømerking Norge trekker frem at  Bergen kommune har lykkes med å påvirke store deler av markedet i retning av det å levere svanemerkede og andre miljømerkede varer og tjenester. Kommunen er særlig flink til å kjøpe miljømerket innenfor følgende områder (prosentandel Miljømerket Type 1 i parentes)

 • Papir og plastprodukter (42,4%)
 • Sjampo, hudpleie og såpeprodukter (84%)
 • Kontorrekvisita og skolemateriell (25,7%)
 • Overnattingstjenester (100%)
 • Maling (16,6%)
 • Inne og uteleker (43,9%)
 • Vaskerier (100%)
 • Trykkerier (100%)
 • Konvolutter (100%)

Sjekket leker for miljøgifter


Miljømerking Norge trekker også frem kommunens arbeid med å sikre seg Bergen miljø- og helseriktige leker til sine barnehager. Innkjøp konsern og Miljørettet helsevern i gjennomførte i en etterkontroll av leker for å sjekke leker for miljøgifter. Leker ble  testet med et bærbart røntgenapparat som avdekker tungmetaller og  sendt videre til laboratorieanalyse for sjekk av kjemiske stoffer som ftalater, kortkjedete klorparafiner og Bisfenol A.  

Kommunen får også ros for å være pådriver for miljømerkede lekeapperater. 

LES OGSÅ: Lokalt og globalt samfunnsansvar