Gå tilbake til:
Du er her:
SJEKK: Innkjøpsavdelingen sjekker at arbeiderne som rehabiliterer Hanseatisk museum har HMS-kort. Å sikre at arbeidere har gode forhold, både på kommunens byggeplasser og der det produseres produkter kommunen bruker, er en del av arbeidet. – Jobben er allsidig og en fin kombinasjon av teoretisk fordypning og praktisk arbeid, sier rådgiver for miljø og sannfunnsansvar, Juni Skjold Lexau (foran). F. v. Vibecke Myran i Etat for utbygging og Sondre Båtstrand og Elida Maria Sageidet fra Innkjøp konsern.
SJEKK: Innkjøpsavdelingen sjekker at arbeiderne som rehabiliterer Hanseatisk museum har HMS-kort. Å sikre at arbeidere har gode forhold, både på kommunens byggeplasser og der det produseres produkter kommunen bruker, er en del av arbeidet. – Jobben er allsidig og en fin kombinasjon av teoretisk fordypning og praktisk arbeid, sier rådgiver for miljø og sannfunnsansvar, Juni Skjold Lexau (foran). F. v. Vibecke Myran i Etat for utbygging og Sondre Båtstrand og Elida Maria Sageidet fra Innkjøp konsern.
Bilde: Nina Blågestad

Lokalt og globalt samfunnsansvar

Kommunens innkjøpsavdeling sjekker at arbeidere har gode forhold både på bergenske byggeplasser og i afrikanske gruver.

- Her skal vi sjekke at alle arbeiderne har HMS-kort og at de bærer det godt synlig. Det gjør vi for å sikre at arbeidstakerne er registrert i nødvendige registre og at ingen jobber svart på våre prosjekter, sier Juni Skjold Lexau, rådgiver for miljø og samfunnsansvar i Innkjøp konsern.

Siden 2015 har hun jobbet med samfunnsansvar i anskaffelser for kommunen, og i løpet av 2020 er det blitt tre personer som er viet  dette arbeidet i avdelingen.

Anskaffelser er et annet ord for å kjøpe og omhandler alt fra skolebygg til blyanter, møbler, mat, helse- og omsorgstjenester og transport.

- Samfunnsansvar i anskaffelser skal sikre at kommunen velger leverandører som også tar et særlig ansvar for arbeideres rettigheter og klima- og miljø. Det er en unik mulighet til å påvirke samfunnet i en positiv retning gjennom måten vi bruker penger på, sier hun.

Sjekker batterier på elbiler

Gjennom arbeidet påvirker de for eksempel hvilke biler kommunen skal lease. De har kartlagt hvordan forholdene er der råstoffene til innholdet i batteriene til elbiler hentes ut.

- Vi ønsket å finne ut om det foregikk barnearbeid, og om forholdene i gruvene og gruvesamfunnene var farlige med tanke på helse og miljø. Gjennom et samarbeid med Rafto-stiftelsen og deres nettverk i Kongo, har vi fått informasjon fra intervjuer med beboere og arbeidstakere i området. Når kommunen snart skal inngå ny leasingkontrakt, vil leverandører som er åpne om produksjonskjeden bli fremmet.

- I skolen undervises barna om barnekonvensjonen. Da må vi også arbeide for å forhindre barnearbeid gjennom de kjøpene vi gjør, understreker Lexau.

Hun henter et annet eksempel fra helsesektoren. De fikk varsel om mulig tvangsarbeid i produksjonen av engangshansker som kommunen kjøper.

- Vi ba umiddelbart vår leverandør om å undersøke dette, og i påvente av nødvendige tiltak kuttet vi kjøp av disse hanskene midlertidig. I dette tilfellet ble vi ikke trygge nok på at det hadde skjedd reelle forbedringer i fabrikken og endte med å bytte hanskeprodusent, sier hun.

Slik merker du Fairtradebyen Bergen

Bergen er en fairtradeby og har en strategi for etisk og rettferdig handel. Faitrade-status innebærer å fremme etisk og rettferdig handel internt i kommunen, i næringslivet og overfor byens innbyggere. Men hvordan merker bergensere flest at kommunen handler etisk?

- Ved at det blir stadig flere elektriske vareleveringer, og at støynivået på byggeplassene reduseres som følge av nullutslippsløsninger på anleggsmaskiner. Det vil også kunne merkes ved at det vil være en lærling eller en person på arbeidstrening med på våre oppdrag.

Brukerne av våre tjenester 
vil også kunne legge merke til at stadig flere av de produktene vi kjøper, har merkeordninger for miljø og rettferdige arbeidsforhold, og at vi kjøper produkter av kvalitet med lang varighet.

 

Denne saken stod på trykk i Bergenseren 2-2020