Gå tilbake til:
Du er her:
En tom lommebok
Bergen kommune skal fordele 70 millioner kroner i en ny kompensasjonsordning for virksomheter som er rammet av koronatiltak.
Bilde: Pixabay

Lyser ut 70 millioner i ny koronastøtte

Bergen kommune lyser nå ut 70 millioner kroner i støtte til virksomheter rammet av koronatiltak. Til nå har 431 virksomheter i det bergenske næringslivet mottatt 83,4 millioner kroner i støtte.

  • Søknadsfristen for denne ordningen har gått ut 8. oktober 2021. Søknadene blir nå gjennomgått og behandlet.

Byrådet går nå i gang med fjerde runde med kompensasjonsordninger for næringslivet i Bergen. Bergen kommune skal fordele 48 millioner kroner fra Stortinget. Fra den tredje runden er det 27 ubrukt millioner kroner som blir lagt i tilskuddspotten.

Vil nå flest mulig

– I ordningene rettet mot bestemte bransjer var det lett å nå ut til dem det gjaldt. Det er litt mer krevende når ordningen ikke er så målrettet. Men det er viktig for byrådet at vi når ut til flest mulig av virksomhetene som har lidd tap, uten at de har blitt kompensert for det, sier finansbyråd Erlend Horn.

I begynnelsen av juni lyste byrådet ut 44 millioner kroner i en kompensasjonsordning ment for den delen av næringslivet som hadde falt helt eller delvis utenfor støtteordningen. Det kom inn 91 søknader og det ble betalt ut 17 millioner kroner.

Møter dem med store tap

– Vi ser at flere virksomheter kan dokumentere ukompenserte tap langt ut over de 200.000 kronene som ble gitt som maksimalt støttebeløp i denne ordningen. Nå hever vi taket til fem millioner kroner. Det gjør vi for å møte den delen av næringslivet som har hatt store tap, sier Erlend Horn.

Byrådet vedtok den nye kompensasjonsordningen i møte 9. september. Byrådet har i samme sak bevilget fem millioner kroner i en restart-ordning til Visit Bergen, Bergen Sentrum AS og Matarena AS.

Har utbetalt 83,4 millioner kroner

Til nå har Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom betalt ut 83,4 millioner kroner i de tre kompensasjonsordningene som har vært rettet mot næringslivet i Bergen. I tillegg har andre byrådsavdelinger forvaltet tilskuddsordninger rettet mot kulturnæringer og andre.