Gå tilbake til:
Du er her:

Nå starter Arbeidsinkludering

Samarbeidsavtalen med NAV er i boks. Nå kan avdelingsleder Heidi Sunde Vik for alvor gå i gang med å tilby språk- og arbeidstrening i Bergen kommune for dem som trenger arbeidserfaring.

Arbeidsinkludering overtar etter "Orntli’ arbeid" som var rettet mot unge mennesker utenfor skole og arbeid. Nå favner målgruppen videre og skal gi språk- og arbeidstrening til arbeidssøkere mellom 18 og 67 år. Tiltaket skal gi arbeidssøkere mulighet til å skaffe seg verdifull arbeidserfaring i Bergen kommune, knytte kontakter og få gode referanser å vise til når de skal søke jobber.

Gir et viktig tilbud

- Gjennom "Orntli’ arbeid" fikk nærmere fire hundre unge muligheten til å få verdifull arbeidspraksis. Mange kom videre i livet med skole eller jobb. Den samme muligheten ønsker vi nå å gi til enda flere som trenger språk- eller arbeidstrening for å leve gode liv, sier finansbyråd Håkon Pettersen.

Avdelingsleder for Arbeidsinkludering er Heidi Sunde Vik som også ledet "Orntli’ arbeid". Med seg får hun tre rådgivere. Avdelingen skal være bindeleddet mellom NAV, arbeidssøkere og tjenestesteder i Bergen kommune som tilbyr praksisplasser for språk- og arbeidstrening.

Tar imot henvendelser

Arbeidsinkludering ble etablert ved nyttår og har brukt tiden frem til nå til å få på plass gode rutiner. Med en samarbeidsavtale med NAV på plass, kan de nå sette i gang for fullt.

– Vi har allerede 50 personer som vi har tatt med oss fra "Orntli’ arbeid" og over i den nye avdelingen. Det er også kommet en del henvendelser direkte til oss, mens vi har ventet på å få avtalen med NAV på plass, sier Heidi Sunde Vik.

Nært samarbeid med NAV

Arbeidsgiveren Bergen kommune har et nært samarbeid med NAV om språk- og arbeidstreningsplasser. Mandag 18. mars skrev kommunaldirektørene Tor Corneliussen og Tommy Johansen under på en samarbeidsavtale med regiondirektør Anne Kverneland Bogsnes i NAV Vestland.

- Det er kjekt at Bergen kommune samordner seg i dette arbeidet og at vi har det gode samarbeidet vi har. For oss er det å få avtaler med arbeidsgivere veldig viktig. Vi klarer ikke dette alene, sier Anne Kverneland Bogsnes.

Gjennom Arbeidsinkludering får NAV én inngang til samtlige språk- og arbeidstreningsplasser som Bergen kommune har. Byrådet har vedtatt at arbeidet med praksisplasser skal sentraliseres til den nye avdelingen. Det betyr at alle som ønsker eller vil tilby språk- og arbeidstrening på kommunale arbeidsplasser må gå gjennom Arbeidsinkludering. Avdelingen er en del av HR Bemanning som ellers jobber med bemanningstjenester og yrkesopplæring.

Nå starter Arbeidsinkludering bilde
INNGIKK AVTALE: Kommunaldirektørene Tor Corneliussen og Tommy Johansen skrev under på samarbeidsavtale med NAV om praksisplasser for språk- og arbeidstrening. - For oss er det å få avtaler med arbeidsgivere veldig viktig. Vi klarer ikke dette alene, sier Bogsnes.
OLA HENNING MÅLSNES
Nå starter Arbeidsinkludering bilde
STARTER OPP: Den nye avdelingen Arbeidsinkludering tar hånd om all språk- og arbeidstrening i Bergen kommune. Nå ber Heidi Sunde Vik og finansbyråd Håkon Pettersen enheter i kommunen om praksisplasser.
OLA HENNING MÅLSNES