Bilde av byrådet
NY BYRÅD OG NYE ANSVARSOMRÅDER: Fra venstre: byråd for barnehage, skole og idrett Linn Katrin Pilskog; byråd for finans, næring og eierskap Per-Arne Hvidsten Larsen; byråd for helse og omsorg Ruth Grung; byrådsleder Roger Valhammer, byråd for klima; miljø og samferdsel Thor Haakon Bakke; byråd for kultur, sosial og inkludering Katrine Nødtvedt og byråd for byutvikling Ingrid Nergaard Fjeldstad.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Nergaard Fjeldstad er ny byråd for byutvikling

Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) tiltrer som ny byråd for byutvikling torsdag 25. august.

– Med dette blir vi tre partier i byråd, men den politiske situasjonen er stort sett den samme, og byrådet skal fortsette å styre byen på en trygg måte, sa byrådsleder Roger Valhammer under pressekonferansen torsdag 25. august. 

Ingrid Nergaard Fjeldstad har vært 1. vara i Bergen bystyre i 2015-2019. I deler av perioden har hun vært fast bystyremedlem og medlem i komité for helse- og sosial og i komité for miljø- og byutvikling. Hun har også vært nestleder i Bergen Venstre og leder for Valgkamputvalget Vestland Venstre. Nergaard Fjeldstad har master i rettsvitenskap og har jobbet i Skatteetaten og i Finansdepartementet.

Endrer i ansvarsområder

I forbindelse med oppnevning av ny byråd, gjøres følgende endringer:

 • Byrådsleders avdeling (BLED): 
  Bergen brannvesen flyttes til Byrådsavdeling for klima, miljø og samferdsel. Ansvaret for det arbeidsrelaterte feltet i HR overføres til BLED.
 • Byrådsavdeling for finans, næring og eierskap (BFNE): 
  Etat for landbruk og Etat for bygg og eiendom overføres til Byrådsavdeling for klima, miljø og samferdsel. Kontor for skjenkesaker og HR (minus det arbeidsrelaterte feltet) overføres til BFNE. 
 • Byrådsavdeling for byutvikling (BBU): 
  Plan- og bygningsetaten, Byarkitekten og Byantikvaren legges til denne byrådsavdelingen.
 • Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI): 
  Ingen endringer.
 • Byrådsavdeling for klima, miljø og samferdsel (BKMS): 
  Bymiljøetaten, Klimaetaten, Bergen Vann, Etat for landbruk, Etat for bygg og eiendom og Bergen brannvesen legges til denne byrådsavdelingen.
 • Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO): 
  Kontor for skjenkesaker overføres til Byrådsavdeling for finans, næring og eierskap. Ansvaret for frivillighet overføres til Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering. Etat for Tjenester til utviklingshemmede legges til BHO
 • Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering (BKSI): 
  HR flyttes til Byrådsleders avdeling og Byrådsavdeling for finans, næring og eierskap. Etat for Tjenester til utviklingshemmede flyttes til Byrådsavdeling for helse og omsorg.  Ansvaret for frivillighetsfeltet legges til BKSI, samt ansvarsområdene i tidligere byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling og ansvarsområdene i tidligere byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig.

Se video fra pressekonferansen (saken fortsetter under videovinduet):

- Bedre rustet

Da vi dannet byråd i 2019, var vi enige om at vi skulle ta en runde på de ulike ansvarsområdene etter et par år for å evaluere og eventuelt gjøre justeringer. På grunn av korona var ikke det naturlig å gjøre det, men mandagens hendelser bød samtidig på en anledning til gjøre nettopp det, forklarer byrådsleder Valhammer.

- Vi tror at denne måten å organisere oss på, gjør oss bedre rustet til å levere gode tjenester for  byen og innbyggerne. 

Byrådets sammensetning

Byrådet har nå følgende følgende sammensetning:  

 • Byrådsleder Roger Valhammer
 • Byråd for klima, miljø og samferdsel Thor Haakon Bakke (byrådets nestleder)
 • Byråd for finans, næring og eierskap Per-Arne Hvidsten Larsen
 • Byråd for helse og omsorg Ruth Grung
 • Byråd for kultur, sosial og inkludering Katrine Nødtvedt
 • Byråd for byutvikling Ingrid Nergaard Fjeldstad
 • Byråd for barnehage, skole og idrett Linn Katrin Pilskog

Ved fravær praktiseres følgende settebyrådsordning: For byrådsleder Roger Valhammer – byråd Thor Haakon Bakke (byrådets nestleder). 

De øvrige er gjensidig settebyråder slik: 

Thor Haakon Bakke – Ingrid Nergaard Fjeldstad
Katrine Nødtvedt – Ruth Grung
Per-Arne Hvidsten Larsen – Linn Katrin Pilskog

Les dokumentene i byrådssaken

Mer om byrådene og byrådets oppgaver og ansvar her