Gå tilbake til:
Du er her:
Studenter på Nygårdshøyden
Studenter på Studenttorget i 2019
Bilde: Siv Kristin Hovland

Ny student i Bergen? Slik sjekker du brannsikkerheten der du bor

Er du ny student og bor i enten kollektiv, på egen hybel eller i studentbolig? Ta brannsikkerheten på alvor og sjekk at boligen har røykvarsler, slokkeutstyr og tilfredsstillende rømningsveier.

1. Er boligen godkjent til boligformål?

2. Er boligen i kjeller eller på loft? Sjekk at du har to uavhengige rømningsveier med mindre leiligheten er godkjent med bare én. Vindu kan være én rømningsvei.

3. Er vinduet stort nok til at du kommer deg ut hvis noe skjer?

4. Har boligen fungerende røykvarslere? Batteri i røykvarsler skal byttes minst én gang i året med mindre batteriet har lengre levetid. Dersom leiligheten er koblet til en brannsentral, sjekk at den står i normal drift.

5. Sørg for at boligen har tilgang på slokkeutstyr i form av husbrannslange og/eller håndslokker som fungerer. Slokkeutstyret skal kunne brukes i alle rom og brannslukkingsapparatets trykkmåler (pil) skal peker på grønt.

6. Hold rømningsveiene ryddige. Ikke bruk rømningsveiene som lagerplass for boss, sykler, barnevogner og lignende.

7. Komfyrbrann er en av de vanligste brannårsakene i norske hjem. Vær våken, edru og tilstede når komfyren er i bruk. 

Er du bekymret vedrørende brannsikkerhet i utleiebolig?

Ta brannsikkerheten på alvor og meld fra om du er bekymret. 
Meld inn din bekymring på brannvesenets nettside eller på branntips.no.
Du kan også ringe oss på 53 03 02 90, dersom det gjelder forhold som krever oppfølging samme dag.

110 ringer du ved akutt behov for hjelp ved brann og andre ulykker.

Viktig å si ifra

Det er viktig at folk sier fra når de er bekymret om for eksempel ulovlig innredning av loft og kjellere, mangler ved elektriske anlegg, parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem, manglende eller sperrede rømningsmuligheter i boliger og forsøpling i bakgårder.

Bergen brannvesen følger opp alle bekymringsmeldinger. For at vi skal kunne utføre oppfølgingen på en best mulig måte, må det komme tydelig frem hvor det er og hva bekymringen gjelder.