Gå tilbake til:
Du er her:

Reiselivet får 27 millioner i ny koronastøtte

Bergen kommune lyser nå ut 27 millioner kroner i støtte til reiselivsvirksomheter rammet av koronatiltak. Til nå har over 660 virksomheter i Bergen mottatt 201,1 millioner kroner i støtte.

Byrådet har vedtatt en femte runde med kompensasjonsordninger for næringslivet i Bergen. Denne ordningen er spesielt rettet mot reiselivet. Bergen kommune skal fordele 29,7 millioner kroner bevilget av Stortinget. 27 millioner kroner blir fordelt gjennom en søkbar ordning. Visit Bergen mottar 2,4 millioner kroner i støtte for inntektsbortfall.

Fristen for å søke på denne ordningen er 1. desember 2021. 

LES MER I INNBYGGERHJELPEN

Målgruppe

Målgruppen for denne ordningen er spisset mot enkelte næringskoder:

  • Drosjebiltransport
  • Turbiltransport
  • Overnattingsvirksomhet
  • Serveringsvirksomhet
  • Reisebyråer og arrangører

Departementet har rettet tildelingen mot kommuner som har reiseliv med turisme fra land utenfor EØS-området og har mest flytrafikk mot utlandet.

Formålet med tilskuddet er at det skal opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av denne turismen og som fremdeles er rammet av koronapandemien.

Les dokumentene fra byrådets behandling av saken