Gå tilbake til:
Du er her:
Kommunale el-biler på rekke og rad.
ÅPENHET: Bergen kommune kommer til å kreve åpenhet i alle ledd når det blir lyst ut ny konkurranse om kjøp og leasing av biler. Kommunen har gått sammen med Stavanger og Oslo om en felleserklæring.
Bilde: OLA HENNING MÅLSNES

Sammen om strenge krav i bilanbud

Bergen går sammen med Oslo og Stavanger om å kreve nye strenge krav i alle ledd i anbud om anskaffelse eller kjøp av biler. En undersøkelse kommunen har gjort viser ulik åpenhet om leverandørkjedene.

Kommunene Bergen, Oslo og Stavanger står bak en felleserklæring om hvilke krav de kommer til å stille til leverandørene av biler for å sikre menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøet og forebygge korrupsjon. Alle kommunene skal snart ut på nye anbud om kjøp eller leasing av biler.

Kravene i felleserklæringen

I fremtidige anbud kommer Bergen, Oslo og Stavanger til å kreve:

  • Åpenhet i leverandørkjeden. 
  • Leverandørkjeden overholder nasjonale og internasjonale lover og regler, herunder FNs allmenne menneskerettigheter, FNs barnekonvensjon og konvensjon mot korrupsjon og ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, foreningsfrihet og organisasjonsrett.

- Bergen kommune kommer over nyttår til å lyse ut en ny avtale om leasing av biler. Vi kommer til å kreve åpenhet om leverandørkjedene og ikke minst vilje til å rette opp i kritikkverdige forhold. Jeg håper alle andre oppdragsgivere følger etter, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn.

Kan bli byttet ut underveis

Kjernen i kravene er å sørge for at leverandørkjeden er mer gjennomsiktig og åpen helt ned til utvinning av råstoffene. Det har vært kjent at råstoffene i batterier kan være problematiske sett fra et bærekraft- og menneskerettighetsståsted på grunn av forholdene i gruvene de er hentet fra.

Kravene, som ikke kan oppfylles når avtalen starter, blir gjeldende underveis i kontraktsperioden. Leverandørene skal kontinuerlig forbedre sin praksis, og skal dokumentere det. Selskap i leverandørkjeden som ikke etterkommer kontraktsforpliktelsene, kan møte sanksjoner eller bli byttet ut.

- Vi håper også at et samarbeid på tvers av kommunene kan åpne opp for å utveksle erfaringer og utvikle felles metoder for å følge opp leverandørene, sier spesialrådgiver Uwe Matthäus i Innkjøp konsern.

Kartla leverandørkjedene

Innkjøp konsern har gjennomført en kartlegging for å finne ut hvor åpne de ulike leverandørene er om hele leverandørkjeden fra gruve til ferdig bil.

Rapporten ble utarbeidet av BDO og Factlines på oppdrag fra Bergen kommune. Målet var å dykke lengst mulig ned i leverandørkjeden for kommunens el-biler. Graden av åpenhet varierte. Én produsent kunne ta oss helt med til gruvene hvor råstoffene til batteriene blir vunnet ut.

- Målet med kartleggingen var å stille leverandører og underleverandører til ansvar når det gjelder de utfordringer som finnes i kjeden. Utvinning av råvarene innebærer høy risiko for brudd på menneskerettigheter og miljø, sier rådgiver for samfunnsansvar og miljø i Innkjøp konsern, Juni Skjold Lexau.

Fakta

  • Bergen kommunes rammeavtale om leasing av biler med tillatt totalvekt inntil 3,5 tonn utgår sommeren 2021. Tidlig på nyåret kommer kommunen til å utlyse ny konkurranse med strengere krav.
  • Kommunens samlede bilpark består av ca. 900 kjøretøy i alle klasser og typer.