Gå tilbake til:
Du er her:
Ordførere og byråd signerer avtale
SIGNERER: Ordfører i Askøy kommune, Siv Høgtun (til venstre), ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, ordfører i Alver kommune, Sara Sekkingstad, ordfører i Bjørnafjorden kommune, Trine Lindborg, byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune, Thor Haakon Bakke og fylkesordfører for Vestland, Jon Askeland, signerer byvekstavtalen for bergensområdet.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Signerte ny byvekstavtale for bergensområdet

Partene har kommet til enighet om en byvekstavtale som gjelder fra 2019–2029. Det nye avtaleområdet inkluderer kommunene Alver, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden og Øygarden.

Forhandlingene om ny byvekstavtale for bergensområdet har pågått i halvannet år. Forslaget til ny byvekstavtale for bergensområdet gir et stort og fremtidsrettet løft for videre utvikling og samordning av areal- og transportpolitikken i regionen. Den skal sikre finansiering av samferdselsprosjekter som gir byen miljøvennlige transportløsninger.

I dag signerte byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke, avtalen på vegne av Bergen kommune.

- Avtalen er bra for klima, miljø og natur. Dette er en viktig avtale for å skape god utvikling og se bergensområdet, med våre nabokommuner, under ett, sier Bakke.

Avtaleområdet gjelder også for omegnskommunene Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden. Dette legger til rette for mer helhetlig planlegging av areal- og transportpolitikk i regionen.

Sikrer milliarder i investeringer

Statssekretær Anders B. Werp fra Samferdselsdepartementet og statssekretær Tom Staahle fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet var til stede for å motta byvekstavtalen.

Avtalen sikrer gjensidige forpliktelser for å nå nullvekstmålet og skal bidra til å skape et storbyområde som er planlagt og tilrettelagt for framtidens grønne transportløsninger. Avtalen sikrer over 13 milliarder kroner til investeringer i bergensområdet fram til 2029.

Forslag til ny byvekstavtale finner du her.

Slik vil bergenserne merke avtalen

- Bedre kollektivtilbud, mer plass, mindre utslipp, mindre støy og bedre luft, forteller byråden når han kort skal forklare hvordan avtalen vil merkes av innbyggerne i Bergen kommune.

- Vi får mer midler til sykkelveier og mer midler til å legge til rette for gange som er bra for gåbyen og sykkelbyen. Avtalen innholder også mer midler til Bybanen, som er ryggraden i transportsystemet vårt og som er bra for byutviklingen vi ønsker. Så dette er positivt, avslutter byråd Thor Haakon Bakke.

Til behandling på nyåret

Forslaget til byvekstavtale skal nå til behandling i kommunestyrene og fylkestinget på nyåret. Da blir det gjort endelig vedtak.

Mann mottar signerte dokumenter
Statssekretær Anders B. Werp fra Samferdselsdepartementet mottar den signerte avtalen.
Andrew M.S. Buller

 

Videre på internett