Gå tilbake til:
Du er her:
Forsiden av et kemnerregnskap fra 1771
ANNO 1771: Bergen byarkiv har funnet frem til Bergen bys kemnerregnskap fra 1771. Under den fargerike forsiden ligger alle bilagene som forteller hvordan pengene ble brukt dette året.
Bilde: BERGEN BYARKIV

Slutt for Kemneren etter 455 år

Etter 455 år er det i dag slutt for Kemneren. Etaten er historie og oppgavene blir overført til Skatteetaten og andre kommunale etater.

Ifølge Bergen byleksikon ble stillingen som kemner i Bergen opprettet i 1565. Til å begynne med var det et ulønnet verv, men stillingen ble fast og lønnet i 1830.

Fra 1. november opphører Kemneren i Bergen å eksistere som egen etat. Bakgrunnen er Stortingets vedtak om at skatteoppkreverfunksjonen i kommunene skal overføres til Skatteetaten. De fleste ansatte får Skatteetaten som ny arbeidsgiver.

Alle henvendelser som gjelder skatt må heretter gå til Skatteetaten. Skatteetaten får da et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Disse oppgavene forblir i kommunen, men blir overført til andre etater:

  • Lønns- og regnskapssenteret overtar oppgavene knyttet til betaling og innkreving av kommunale avgifter.
  • Etat for bygg og eiendom overtar oppgavene knyttet til eiendomsskatt.
  • Etat for vurdering og rehabilitering overtar oppgavene knyttet til vedtak om egenbetaling for opphold på institusjon.