Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av bål
Bilde: Siv Kristin Hovland, Bergen brannvesen

Sørg for trygg bålbrenning på Sankthans

Har du planer om å tenne sankthansbål?

I Bergen, Samnanger, Osterøy og Vaksdal er det tillatt å tenne opp bål så lenge det er i god avstand til bygninger, skogområder, vegetasjon og annet brennbart materiale. Men, husk at bålbrenning skjer på eget ansvar, og det er viktig at du sørger for at det er trygt. 

Her får du våre råd for trygg bålbrenning på Sankthans: 

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold 
 • Hvis du ikke eier grunnen selv, må du be om tillatelse fra grunneier til å brenne bål 
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon 
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg eller bart fjell, fordi det gir varige skader på berget 
 • Bålet skal bestå av rene treprodukter. Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet boss 
 • Bålet må ikke være større enn at du har god kontroll på det, og kan slokke det ved behov 
 • Sørg for at barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturlig stoff som bomull eller ull.  
 • Ikke bruk bensin eller lignende til opptenning 
 • Ha rikelig med slokkevann lett tilgjengelig  
 • En edru, ansvarlig voksen skal sørge for at bålet slokkes helt før dere forlater plassen