Gå tilbake til:
Du er her:

Starter opp igjen Mulighetsbanken for arbeidssøkere

Møteplass hvor arbeidssøkere kan finne inspirasjon, motivasjon, dele kunnskap og bygge nettverk. Første arrangement er 23. september.

Bilde av en åpen dør som har teksten "Mulighetsbanken skal være en kilde for motivasjon, inspirasjon, kunnskapsdeling og nettverksbygging".
DØRÅPNER: Mulighetsbanken skal både være en møteplass og gjerne en døråpner for arbeidssøkere.
Bilde: MULIGHETSBANKEN/UNSPLASH.COM

Bystyret har vedtatt at tilbudene fra Mulighetsbanken starter opp igjen. Tilbudet ble lagt ned 1. januar 2020 etter å ha vært der siden 2017. Det ble lagt ned på grunn av lav arbeidsledighet, men så kom koronakrisen og har endret det bildet betraktelig.

Bystyret har derfor vedtatt å sette av en million kroner til å relansere Mulighetsbanken. Utvikling og drift av tjenesten blir gjennomført av konsulentselskapet EY etter utlyst konkurranse. EY drifter Mulighetsbanken på vegne av Bergen kommune i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. EY ser frem til å bidra til å gjøre Mulighetsbanken til en kilde for inspirasjon og nytte for arbeidssøkende.

Inspirasjon og nettverk

Formålet med Mulighetsbanken er å gi et fysisk og digitalt tilbud til arbeidssøkende i bergensregionen. Arbeidssøkende skal gjennom aktivitetene i Mulighetsbanken få inspirasjon, motivasjon, kunnskap og mulighet til å bygge nettverk. Det er også et mål at bedrifter gjennom Mulighetsbanken kan orientere om ledige stillinger og generelt bidra til å dempe den høye arbeidsledigheten innenfor spesielt utsatte målgrupper.

Mulighetsbanken skal bli en arena for å dele råd og inspirasjon for hvordan man kan utvikle egen kompetanse og personlige egenskaper som bedrifter etterspør. Håpet er at brukerne av tilbudet vil føle seg bedre rustet til å komme tilbake i arbeidslivet.

To arrangement i måneden

Mulighetsbanken vil arrangere normalt to arrangementer i måneden. Noen arrangement vil være digitale og andre fysiske. Det avhenger av smittesituasjonen på tidspunktet. Arrangementene vil variere mellom foredrag, kurs og interaktive workshops. Målet er at deltakerne skal oppleve kompetanseheving, økt motivasjon og inspirasjon, samt bli oppdatert på faglige spørsmål og nye arbeidsmetoder. Arrangementet er for alle arbeidssøkende, uansett alder, utdanning og arbeidserfaring.

Vi håper at Mulighetsbanken kan engasjere og inspirere arbeidssøkere til å teste seg selv og egen kunnskap i nye bransjer - eller inspirere til å videreutvikle egen kompetanse for å bli enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Første arrangement: 23. september

Første arrangement er allerede 23. september kl. 9. Du vil få mer informasjon om hva Mulighetsbanken kan tilby deg i tiden fremover.

Grunnet koronasituasjonen vil arrangementet foregå digitalt, men vi vil vurdere fysiske møter etter hvert som situasjonen forhåpentligvis bedrer seg.

Gå til mer informasjon og påmelding