Gå tilbake til:
Du er her:

Vil du bli meddommer?

Det er for få menn til å fylle vervene som meddommer for perioden 2021 -2024. Vi oppfordrer derfor denne gangen menn til å søke snarest og senest innen 15. august 2020.

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å gjøre tjeneste to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager - enkelte saker kan vare lenger.   

Allsidig sammensetning

Vervet er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre dette. Hvis man taper arbeidsfortjeneste gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Bergen tingrett, Gulating lagmannsrett og jordskifteretten innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.  Utvalgene skal bestå av like mange kvinner og menn, og de skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Hvem kan bli meddommer?

For å bli meddommer må du:

  • Være folkeregistrert i Bergen kommune
  • Være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 1. januar 2021
  • Snakke og forstå norsk
  • Være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før bystyret velger meddommere
  • Ikke være straffedømt

 Du trenger ingen juridisk bakgrunn eller andre kvalifikasjoner for vervet.

Hvordan bli meddommer?

Hvis du ønsker å være meddommer i Bergen for perioden 2021- 2024 kan du sende en e-post til bystyrets.kontor@bergen.kommune.no snarest og senest 15. august 2020. Du må oppgi fullt navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, yrke og stilling.  Dersom det mottas flere søkere enn tilgjengelige verv, vil  disse bli reserver i tilfelle forfall.

Mer informasjon:

https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer