Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser tre vektere i Bergen Rådhus.
KLARE FOR INNFLYTTING: Etter flere år med oppussing og pandemi, gleder vaktleder June og vekterne Daniel og Ruben seg til at rådhuset snart vil fylles med liv og ansatte. - Sikkerheten er atskillig høyere nå enn før, og det er mye å sette seg inn i, forteller Ruben. Vekterne ser også frem til å få noen nye arbeidsoppgaver. Blant annet skal de være møteverter og bistå med praktisk hjelp i forbindelse med møter på rådhuset. I løpet av sommeren skal det også ansattes to nye vektere, slik at teamet utvides fra tre til fem.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Vil etablere en god kommunal sikkerhetskultur

Fredag 1. juli flytter kommunens ansatte tilbake til Bergen Rådhus. Sikkerhet og service står sentralt når det nyoppussede bygget tas i bruk, og Erlend Eikås har fått oppgaven med å lede det hele.

Eikås startet som avdelingsleder for Service- og sikkerhetssenteret ved Samfunnssikkerhetens hus i mars. Jobben hans går blant annet ut på å lede kommunens eget vaktselskap, som har ansvar for å sikre de ansatte, folkevalgte og brukerne av rådhuset.  

- Det er hektiske dager nå. Mye skal på plass før innflytting, og det blir også en stor og viktig oppgave å sørge for en god overgang fra rådhuset som byggeprosjekt til drift av huset som et kommunalt fagsenter innen sikkerhet, sier Eikås.  

Portrettbilde av Erlend Eikås.
I BRESJEN FOR SIKKERHET: Han brenner for beredskap, sikkerhet og det å skape gode relasjoner og team. Erlend Eikås har ansvar for sikkerheten i Bergen Rådhus, som snart er innflytningsklart etter langvarig rehabilitering.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Skaper trygghet med informasjon

Etter 22. juli er kravene til sikkerhet ved offentlige bygg skjerpet, noe som også gjelder for Bergen Rådhus. En utfordring er å balansere sikkerheten med hensynet til åpenhet og tilgjengelighet.

- Jeg liker å si at vi forvalter følelser. Service er en opplevelse, og en måte å definere sikkerhet på er at det er en følelse av trygghet. Samtidig skal brukerne våre også faktisk være trygge. Men et tungt sikkerhetsoppbud med "piggtråd, murer og et strengt sikkerhetsregime" skaper ikke nødvendigvis en følelse av trygghet - kanskje heller det motsatte, sier Eikås.

Han påpeker at trygghetsfølelsen må bygges gjennom informasjon, og felles mål og innsats.  

- Det er ikke en håndfull mennesker som jobber med sikkerhet, det gjør vi alle. Når vi lukker døren bak oss eller rapporterer bekymringer så deltar vi i sikringen av organisasjonen. Vi må alle være bevisst på vår egen og våre kollegers sikkerhet. Det handler om å bygge en god sikkerhetskultur med felles sikringsmål og felles oppfatning av hva sikkerhet skal være hos oss i kommunen og på rådhuset, sier Eikås.

Vil bygge faglig tyngde

Han har bakgrunn fra blant annet Forsvaret og et brennende engasjement for beredskap, sikkerhet og det å skape gode relasjoner og team. Som forholdsvis fersk i kommunen er Eikås imponert over vekterne han jobber med og kolleger ved Samfunnssikkerhetens hus.

- Alle stiller opp for hverandre. Og kompetansen er svært høy og variert, og på et nivå som gjør meg ydmyk. Det gir en utrolig god følelse å være en del av et fagmiljø som jobber for felles mål, sier Eikås.  

Fremover er ambisjonen blant annet å utvikle et fagmiljø innen sikringsrisikohåndtering som både skal være en ressurs for Bergen kommune, men også andre kommuner.  

- Sikkerhetsenheten skal være mer enn en reaktiv vaktstyrke, som er litt normen i bransjen. Vi vil jobbe for å forutse og forhindre uønskede hendelser. Målet er å være litt fremoverlent i våre arbeidsmetoder og bruke fagkunnskap og erfaring vi vet fungerer. Det er bedre å unngå brann enn å ha godt slukkeverktøy tilgjengelig, sier Eikås.  

En slik proaktiv strategi krever mer av sikkerhetsansatte enn tradisjonelt sikringsarbeid, påpeker han.

- Dette er et systematisk arbeid som aldri stopper. Når trusselen er dynamisk, må også sikkerhetsarbeidet være det. Mye av nøkkelen til suksess ligger i sikkerhetskulturen vår og i samspillet mellom organisasjon, teknologi, og menneske.