Stor brukerundersøkelse: Si din mening om din barnehage, skole og SFO

Foreldre til alle barn i private og kommunale barnehager, SFO og skolen får nå e-post om å delta i en brukerundersøkelse. Husk å svare innen 26. februar.

Vil du bli med til Hansadagene i Russland?

Vi søker kulturaktører med interesse for europeisk kulturutveksling som vil representere Bergen under Hansadagene 27.-30. juni 2019.Søknadsfrist er mandag 18. februar.

Vinterbading på Nordnes Sjøbad

Hver torsdag og lørdag frem til påske holder Nordnes Sjøbad åpent. Velg mellom å bade i sjøen eller i oppvarmet basseng.

Utskriving av eiendomsskatt 2019

Fra 1. mars blir skattelisten for 2019 lagt ut til offentlig ettersyn. Den blir også tilgjengelig på kommunens nettsider.

Bytter SIM-kort i trygghetsalarmer

Montører vil i løpet av februar og mars komme hjem til cirka 3.000 brukere og skifte SIM-kort på trygghetsalarmer.

Gratis utlån av skolelokaler til frivillige

Gjennom "Aktiv By" kan frivillige lag og organisasjoner reservere plass i kommunale lokaler. Nå er 14 nye skoler tilgjengelige for utlån.

Ledig areal på Fisketorget i Bergen

På torgflaten er det nå et ledig areal for utleie for sesongen 2019. Søknadsfristen er 15. mars 2019.

Bli medseiler i The Tall Ships Races

Er du mellom 15 og 25 år og vil prøve hvordan livet er ombord i en seilskute? Da kan du søke om å bli medseiler under The Tall Ships Races 2019. Du trenger ikke å ha seilererfaring fra før.

Sakene til byrådet 21. februar er klare

Aktuelle saker er flagging på kommunens flaggstenger på kvinnedagen og Nordens dag, samt retningslinjer for tilskudd til miljøorganisasjoner.

Bli med på Ettertankens dag 21. februar

Velkomen til minnemarkering for omkomne i trafikken i Hordaland torsdag 21.februar i Bergen sentrum.

Alt om bybudsjettet 2019

Bystyret har nå vedtatt bybudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. Her finner du digital versjon, samt oversikt over de viktigste endringene.

Se hva som skjer på skolene

Alle skolene informerer på egne sider om det som er aktuelt for deres elever og foresatte.

Søk tilskudd til verneverdige kulturminner

Tilskuddet lyses ut en gang per år, med søknadsfrist 1. mars.

Velkommen til folkemøte i Indre Laksevåg

Torsdag 21. februar arrangeres folkemøte om områdesatsingen i Indre Laksevåg.

Søk om plass på tilrettelagt sommerleir

I skolens sommerferie arrangerer Bergen kommune sommerleirer for elever med funksjonshemming, utviklingshemming eller lære- og lesevansker. Søknadsfrist er 22. februar.

Tid for å søke barnehageplass

Har du ikke barnehageplass fra før og ønsker plass fra høsten, må du søke innen 28. mars.

"Rødbygget" i Møllendalsveien er tilbake i gammel stil

Bygget hadde omfattende råteskader og var angrepet av borebiller. Nå har Etat for bygg og eiendom satt bygget tilbake til opprinnelig stil.

Bekymret for at et barn kan være utsatt for overgrep?

Personer som gjennom sitt arbeid eller på annen måte har en bekymring for at et barn kanskje utsettes for overgrep, kan drøfte saken med et konsultasjonsteam. Barnet bekymringen gjelder kan være anonymt.

Tilskudd til urbant landbruk i Bergen 2019

Bystyret har økt tilskuddspotten til urbant landbruk til 252 000 kroner i 2019. Lag og foreninger kan søke, og søknadsfristen er 1. mars.

Komfyrvakt kan redde hjemmet ditt fra brann

I fjor hadde Bergen brannvesen 122 utrykninger som kunne knyttes til bruk av komfyr. En komfyrvakt gjør hverdagen mer brannsikker.

Musikkpaviljongen blir ny

Musikkpaviljongen i Byparken pakkes nå inn med stillas og skal oppgraderes. Arbeidet skal etter planen bli ferdig mot slutten av april.

Bli med på skikurs for ungdommer

Skifremme og Idrettsservice tilbyr ungdom fra 13 år skikurs i vinter. Delta på kurs i snowboard, alpint eller twintip.