Asbestsikring utsetter tilbakeflytting

Arbeidene med å sikre Bergen Rådhus for asbeststøv gjør det ikke aktuelt å flytte tilbake nå. Det blir arbeidet med å finne andre kontorlokaler.

Bli med som bøssebærer for årets TV-aksjon

Det er fortsatt stort behov for bøssebærere i byen vår. - TV-aksjonen er en mulighet til å hjelpe, oppfordrer ordfører Marte Mjøs Persen.

Holder folkemøte om vold i nære relasjoner

Bergen kommune inviterer til åpent folkemøte 23. oktober klokken 15.00. Innbyggere og fagfolk er velkommen til å gi innspill til ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Årets influensavaksine er klar 24. oktober

Onsdag 24. oktober kan fastlegene begynne vaksineringen av personer i risikogruppene.

Her er sakene fra byrådet 18. oktober

Byrådet legger plan for mat og ernæring i omsorgstjenestene på høring, og avgir høringssvar om tillatelse til utslipp, støy og støv i anleggsarbeid for Bybanen.

Sakene til byrådet 25. oktober er klare

Av aktuelle saker er bilfri bydel på Møhlenpris, handlingsplan for Miljøløftet og plan for gamle Betanien. Byrådet skal også ekspropriere grunn for Bybanen til Fyllingsdalen.

Byrådet serverer ny mat-plan

Handlingsplan for kommunal mat og ernæringsarbeid sendes ut på høring.

Sakene til bystyret onsdag 24. oktober er klare

Av aktuelle saker er fremtidens NAV, strategi for Torget og styrking av nærdemokratiet.

Klart for kulturdager i Fana og Ytrebygda

Konserter, forestillinger, utstillinger, aktiviteter og foredrag står på programmet under kulturdagene i Fana og Ytrebygda 20.-28. oktober.

Velkommen til kulturdager i Fyllingsdalen og Laksevåg

Over 60 arrangementer for store og små står på programmet når det frivillige kulturlivet i Fyllingsdalen og Laksevåg inviterer til kulturdager 20.-28. oktober.

Alt om bybudsjettet 2019

Byrådet har lagt frem forslag til bybudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for bystyret. Her finner du digital versjon, samt oversikt over de viktigste endringene.

Følg med på politiske møter og saker - merk endringer i møterom

Siden rådhuset er stengt i en periode, er noen politiske møter flyttet til andre møterom. Arkivet for politiske saker, møter og utvalg er oppdatert.

Finn et aktivitetstilbud der du bor

Under menyvalget kultur og idrett samler vi nytt om kurs og fritidstilbud for både liten og stor.

Vant pengepremie for rene hender

I år har 82 barnehager sertifisert seg som Ren hånd-barnehager. Tre heldige barnehager ble denne uken trukket ut som vinnere av pengepremier.

Slik kan du få hjelp til å klare hverdagen

Bergen kommune har flere tilbud som kan hjelpe eldre innbyggere til å klare seg i eget hjem.

Vil du hjelpe oss å registrere kulturminner?

Byantikvaren inviterer til dugnad der vi sammen med foreninger, lag og enkeltpersoner registrerer og dokumenterer et større antall av kulturminnene i Bergen.

Husk piggdekkgebyr i Bergen fra 1. november

Fra 1. november 2018 til 28. april 2019 må alle som kjører med piggdekk innenfor Bergen kommune betale gebyr.

Bare digital utsending til bedrifter og organisasjoner

Dokumenter som Bergen kommune sender til virksomheter og organisasjoner vil fra 5. november 2018 kun bli sendt digitalt via meldingstjenesten i Altinn.

Vi følger med på luftkvaliteten

I vinterhalvåret oppdaterer vi daglig langtidsvarselet for luftkvalitet. Det er ikke ventet vær som kan gi moderat eller høy luftforurensing frem til mandag 22. oktober.

Frivillige fikser det meste i Olsvik

De har hatt suksess med strikkekafé og slektsgransking, men fikk en ny idé. Nå kan du også få fikset klær i Olsvik grendahus - helt gratis.

Husk fristen for å få gratis HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere kan få gratis HPV-vaksine. Fristen for å ta første dose er desember 2018.

Vil du være frivillig under The Tall Ships Races 2019?

Det er behov for rundt 300 frivillige når seilskutefesten kommer til Bergen neste sommer. Velg mellom en rekke forskjellige oppdrag og meld deg som frivillig i dag.

Få tips om kloke grep for en god alderdom

Er du født i 1941? Frisklivs- og mestringssenteret inviterer til gratis seniorseminar 6. november. Meld deg på innen 27. oktober.