Her kan du forhåndsstemme i Bergen

Det er tilrettelagt for forhåndsstemming en rekke steder i kommunen fra mandag 12. august til og med fredag 6. september. Se listen over hvor du kan forhåndsstemme i Bergen.

Fana og Ytrebygda: Kokevarsel opphevet 17. august

Det er ikke gjort funn av E.coli i oppfølgingsprøvene tatt av vannkvaliteten i Fana/Ytrebygda. Kokevarselet er dermed opphevet etter samråd med Mattilsynet.

Her er sakene fra byrådet 15. august

Aktuelle saker er Kunstformidlingsplan for barn og unge, plan for smartere plastbruk i kommunen samt ny tilskuddsordning for 950-årsjubileet.

Ny i Bergen?

Er du ny i byen eller planlegger å flytte til Bergen? Her finner du snarveier til relevante tjenester i Bergen kommune.

Problemer med de digitale valgkortene

Det er meldt inn problemer knyttet til avlesning av de digitale valgkortene. Du kan likevel forhåndsstemme, husk å ta med gyldig legitimasjon.

Er boligen du leier godkjent til boligformål?

På denne tiden av året er mange studenter på flyttefot. Her får du informasjon om fremgangsmåte dersom du vil sjekke at boligen du leier er godkjent til boligformål.

Har lagt frem sykkelstrategi for Bergen

Byrådet har lagt sykkelstrategi for 2019 - 2030 frem på høring. Sykkelsatsingen er en viktig brikke for å nå nullvekstmålet kommunen, fylkeskommunen og staten har forpliktet seg til gjennom byvekstavtalen.

Lær hvordan du kan arrangere et Fun Palace i ditt nærmiljø

19. til 29. august blir det gratis workshop ni ulike steder. Der kan du lære hvordan du kan delta i ditt nærmiljø under Fun Palaces-helgen i høst.

Sakene til byrådet 22. august er klare

Av aktuelle saker er privat planforslag for bygg på Nordnes, samt flere høringssaker.

Lager ny tilskuddsordning for 950-årsjubileet

Bergen fyller 950 år i 2020. Bergen kommune inviterer alle til å bidra i feiringen, og nå vil byrådet gi både enkeltpersoner og organisasjoner mulighet til å søke om penger for å lage jubileumsprosjekter.

Se høstens kurs og klubber for barn og unge

Kommunen driver en rekke kulturtilbud, klubber, kurs og verksteder for deg som er ung. Finn tilbudet som passer deg!

Nytt om byen vår

Politiske prioriteringer, store satsingsområder og nye tiltak for en grønnere by, leser du om under bymiljø.

Vil ta lederrolle i arbeidet med FNs bærekraftsmål

Byrådet ønsker å ta en lederrolle som pådriver for arbeidet med FNs bærekraftsmål, både i Bergensregionen og Norge.

Ny Kommuneplanens arealdel (KPA) på plass

Bystyret vedtok i juni Kommuneplanens arealdel 2018-2030. - Tre hovedgrep er å gå fra bilbasert til kompakt by, bestemmelser som sikrer kvalitet, samt å ta vare på blå og grønne arealer, oppsummerte daværende byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti i bystyret.

Søk om kulturmidler innen 1. september

Det er tid for å søke om tilskudd til profesjonell kunst, amatørkultur, frivillighet, museum og kulturvern. en rekke tilskuddsordninger har søknadsfrist 1. september.

Visste du dette om Bergen?

Hvor mange kilometer med fortau har vi? Hvor mange bergensere er vi? Når var det varmest i Bergen, og når regnet det mest i 2018? Hvor stort er strømforbruket? Alt dette og en rekke andre faktaopplysninger om Bergen kan du lese om her.

Vil ha kandidater til Etablererprisen

Bergen kommune trenger din hjelp i jakten på verdige kandidater til kommunens etablererpris for 2019.

Erlend Horn er tilbake i byrådet

Byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn, er tilbake på jobb etter en periode med foreldrepermisjon.

Frokostmøte: Inkluderende arkitektur i sentrumsutvikling

Hvordan kan vi bli bedre til å utvikle gode og inkluderende løsninger i bolig- og områdeplanlegging? Det er tema for høstens første Bærekraftig frokost.

Klipp hekken og bidra til en tryggere skolevei

Har du husket å klippe hekken? Det er ekstra viktig å bidra til et mer trafikksikkert nærmiljø når små barn skal ferdes til og fra skolen.

Kulturskolen har ledige plasser i høst

Sjekk ut hvilke kurs kulturskolen har ledige plasser på til høsten.

Brannverntips til studentforeldre

Bergen brannvesen oppfordrer alle studentforeldre til å passe på at brannsikkerheten tas på alvor. Les de viktige tipsene her.