Se hvem som kan vinne Arkitektur- og byformingsprisen

Her er de ni nominerte til Bergen kommunes Arkitektur- og byutviklingspris.

Ti år med aktivitet i Jentegruppen

For ti år siden så den første Jentegruppen dagens lys. Siden har flere hundre jenter med minoritetsbakgrunn fått prøve ulike fritidsaktiviteter.

Må utbedre deler av Klostergarasjen

Det er behov for å utbedre betongsøylene i 1. etasje i Klostergarasjen og i en periode framover vil det bli redusert kapasitet i parkeringsanlegget.

Velkommen til åpning av nye Dokkeveien 19. november

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke, inviterer til åpning av nye Dokkeveien på Dragefjellet tirsdag 19. november klokken 10.

Glatte veier? Bruk vår feilmeldingstjeneste

Gjennom vinterhalvåret har Bymiljøetaten ansvar for å brøyte, strø og salte kommunale veier, gater, trapper, fortau og gang- og sykkelveier. Opplever du manglende brøyting eller glatte veier, melder du fra til vår feilmeldingstjeneste.

Her er sakene fra byrådet 14. november

Aktuelle saker er ny brannstasjon i Fana, statistikk og analyse for storbykommunene for 2019 og skjenkebevilling for sider på Bondens marked.

Sakene til bystyret 20. november er klare

Aktuelle saker er kunstformidlingsplan for barn og unge, ekstrabevilgning til Bergen Kjøtt og endret ledelsesmodell for oppveksttun. Bystyret skal også gi en rekke høringsuttalelser.

Søk hjelp i tide

Har du det vondt eller sliter du med selvmordstanker? Kjenner du noen som har det vanskelig? Ikke vær redd for å søke hjelp. Ved akutt fare for liv og helse - ring 113. Livskrisehjelpen (telefon 55 56 87 54), Kirkens SOS (telefon 22 40 00 40) og Mental Helse (telefon 116 123) tilbyr også samtaler ved kriser.

Varsler lite forurensning i Bergen torsdag og fredag

Torsdag 14. november og fredag 15. november er det varslet lite luftforurensning i Bergen. I sterkt trafikkerte områder kan nivået periodevis bli moderat.

Sakene til byrådet 21. november er klare

Aktuelle saker er oppstart utviklingsprogram for Dokken, reglement for kommunale råd og oppdatering av vedtak om søknad til Europeisk kulturby.

Slik er det nye bystyret

Bystyret for valgperioden 2019-2023 er på plass. Her finner du oppgaver, ansvar og sammensetning av bystyret.

Nytt byråd på plass - slik blir endringene på byrådsavdelingene

Byrådsleder Roger Valhammer har nå konstituert nytt byråd. Samtidig får noen byrådsavdelinger nye navn, og det foretas noen organisatoriske endringer.

Nytt og mer brukervennlig planregister i Bergen kommune

Fra og med 6. november har Bergen kommune et nytt innsynsverktøy for planregisteret. Løsningen gir bedre og mer informasjon om hver enkelt arealplan, og den er også mer brukervennlig på mobil og andre flater.

Vil du uttale deg om budsjettforslaget?

Bystyreutvalgene er i gang med sitt budsjettarbeid. I denne prosessen kan enkeltpersoner, lag, organisasjoner og andre komme med innspill ved å presentere sin sak muntlig i den aktuelle fagkomite.

Her er Brannvesenets tips for riktig vedfyring

Bruk opptenningsbriketter fremfor avispapir. Det gir mindre aske i ildstedet og partikkelutslippet reduseres, tipser Brannvesenet.

Hvem fortjener Bylivsprisen?

Send oss ditt forslag til hvem du mener skal få Bergen kommunes Bylivpris.

Slik betaler du piggdekkgebyr

Fra 1. november 2019 til 19. april 2020 må alle som kjører med piggdekk i Bergen kommune, betale gebyr. Du betaler via parkeringsappen ”P i Bergen”, via våre nettsider, eller på piggautomater langs innfartsårene til Bergen.

Boligsoneparkeringen utvides til Solheim og Solheimsviken

Fra 2. desember 2019 blir boligsoneparkeringen i Bergen utvidet med nye soner for Solheim og Solheimsviken.

Kartlegger Vigilo-saken

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg har i dag bedt om en intern gjennomgang av hvordan personvernet er ivaretatt i forbindelse med innføring av kommunikasjonsmodulen i det oppvekstadministrative systemet Vigilo.

Delta i paneldebatt om vekt 27. november

Onsdag 27. november inviterer Frisklivs og mestringssenteret deg til paneldebatt om temaet vekt i Damsgårdsveien 40 fra klokken 18.00-19.30.

Rotter i hus? Her er noen råd og tiltak for utrydding av skadedyr

Rotter kan gjøre skade på eiendom og medfører smittefare. Her finner du råd for forebygging av rotter, og noen tiltak du kan gjøre hvis du allerede er plaget med rotter. Eier eller bruker av eiendom og bygning har ansvar for forebygging og utrydding av skadedyr.

Tid for å måle radon

Har boligen din oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan? Da bør du måle radonkonsentrasjonen i huset.