Olav Kyrres gate rustes opp fra 23. april

Fra tirsdag etter påskeferien blir det store endringer for de som ferdes gjennom Olav Kyrres gate. Bergens travleste kollektivgate skal rustes opp, vil derfor være stengt for gjennomgangstrafikk for en periode.

Slik var kommunen i 2018

Bergen kommune si digitale årsmelding for 2018 er no klar. Her kan du klikke deg gjennom tekst, bilete og tal for å lese historia om korleis kommunen var i 2018.

Påmelding til Ung Sommer 2019 starter 8. mai

Idrettsservice tilbyr et mangfold av aktivitetsleirer for barn og ungdom i sommer. Påmelding til leirene starter onsdag 8. mai.

Finn frem i dokartet med QR-kode.

Bergen kommune har et eget dokart. En QR-kode fører deg inn på toalettkartet i Google maps. Kartet inneholder en oversikt over utvalgte toaletter og urinaler sentralt i Bergen som er allment tilgjengelige.

Siste mulighet for å hoppe i åpen hall

Tilbudet med Åpen hall for barnefamilier har siste åpningsdag for sesongen søndag 28. april.

Bli med på frokostmøte om havet i et urbant perspektiv 24. april

Havområdene våre er også bebygde områder. Hva får dette å si for hvordan sjøen kan brukes?

Siste frist for påmelding til innspillsmøter om byutviklingsstrategier

Byutviklingsbyråden inviterer til innspillsmøter 25. og 26. april om tre sentrale strategier for byutvikling. Påmeldingsfrist er 23. april.

Søker deltagere med innvandrerbakgrunn til nytt mentorprogram

Mentorprogrammet Bergen Opportunity skal få frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn. Du kan bidra ved å nominere en deltager eller delta som mentor. Fristen er 29. april.

Språktrening og mat fra hele verden i Nygårdsparken

På Verdenskafeen i Nygårdsparken jobber Henok Ghebrezgi (26) og Yeshi Ashegerie (37). Samtidig som de lager og serverer mat, lærer de å kommunisere på norsk med kunder og kollegaer.

Sakene til byrådet 25. april er klare

Aktuelle saker er forslag til oppgaver for de nye bydelsstyrene, kommunens årsmelding og regnskap for 2018 samt oppgradering av parken Fredens bolig.

Nytt om byen vår

Politiske prioriteringer, store satsingsområder og nye tiltak for en grønnere by, leser du om under bymiljø.

Nye tilbud innen kultur, idrett og fritid

Nytt om aktiviteter og tilbud for ungdom, senior og familier finner du under kultur og idrett.

Stor brukerundersøkelse: Sjekk din barnehage, skole og SFO her

Resultatene av brukerundersøkelsen 2019 forsterker tendensene fra i fjor og viser positiv utvikling på alle hovedområder. Foresatte er stort sett godt fornøyd med tilbudet i barnehage, skole og SFO.

Husk bålforbudet fra 15. april

Fra 15. april til 15. september er det ikke tillatt å gjøre opp bål ute i naturen.

Borgerlige vielser i Bergen

Bergen kommune har ansvaret for å gjennomføre borgerlige vielser, og vigselrommet er i Forhandlingssalen i ærverdige Magistraten på Råstuplass.

Ny plan for innsats mot mobbing på plass

Bystyret har nå vedtatt planen "Skyfritt" som skal sikre styrket innsats for et inkluderende oppvekstmiljø innen skole-, barnehage- og idrettsfeltet.

Bli med på kurs for å bli frivillig

Torsdag 25. april klokken 17.00-20.00 inviterer vi deg som ønsker å bli frivillig innen helse og omsorg til å delta på et uforpliktende introduksjonskurs som holdes i samarbeid med Bergen Røde Kors besøkstjeneste.

Søkertallene til barnehagene er klare

2772 har søkt barnehageplass til hovedopptaket. Det er 143 færre søkere enn i fjor.

Skal få flere kvinnelige statuer i Bergen

Bystyret ber om at det de neste ti årene skal reises en statue eller annet kulturuttrykk av fem kvinner i Bergen.

Desse oppgåvene får dei nye bydelsstyra

For å styrke folkestyret i Bergen har bystyret vedteke at det skal innførast politiske bydelsstyre. Byrådet føreslår no kva oppgåver og fullmakter styra skal ha når dei kjem på plass i 2020.

Mer synlighet ble suksess for Kirkevoll SFO

SFO ved Kirkevoll skole har hatt en stor økning i tilfredshet fra 2016 til i dag. – Vi har blitt flinkere på å synliggjøre innholdet i SFO. Barna får være med å bestemme aktiviteter, og vi dyrker felt der de ansatte er dyktige, sier Hilde Brunvatne.

Vil søke Bergen inn som europeisk kulturhovedstad

Bystyret ber byrådet legge frem en sak om hvordan Bergen skal arbeide for å oppnå status som europeisk kulturhovedstad.