Presenterte ny løsning for Bybanen gjennom Sandviken

Torsdag presenterte byrådet en ny løsning for bybanetraseen gjennom Sandviken som innebærer forlenging av Fløyfjellstunnelen.

Se alle lørdagstilbudene for de minste

20. januar der det sesongstart for Barnelørdager og Barnas kulturhus, mens Kulturhuset Danckert Krohn inviterer til et nytt familietilbud med mat og musikk. Se hele oversikten:

Bli med på skikurs for ungdommer

Skifremme og Idrettsservice tilbyr ungdom fra 13 år skikurs i vinter. Delta på kurs i snowboard, alpint eller twintip.

Meld kommunen om glatte veier

Her kan du sende melding til kommunen om behov for brøyting og strøing eller feil på vann og avløp.

Her er sakene fra byrådet 18. januar

Byrådet har blant annet vedtatt å gi tilgang til internett for vanskeligstilte og ekspropriering av eiendommer i Fløen/Møllendal og på Kronstad.

Sakene til byrådet 25. januar er klare

Byrådet vil etablere et ruspolitisk råd og legger frem samarbeidsavtale mellom Bergen Sjøfartsmuseum og Museum Vest.

Markerte lukeåpning en million for bossnettet

Siden åpningen i 2015 har en bossnettkunde i snitt åpnet en bossnettluke hvert minutt i Bergen sentrum. Onsdag markerte byråd Anna Elisa Tryti og BIR Nett AS en million lukeåpninger.

Se hva innbyggerene mener om nærdemokrati og bydelsstyrer

Bergen kommune har i perioden 7.–15. desember 2017 gjennomført en innbyggerundersøkelse, hvor temaet for undersøkelsen var nærdemokrati og bydelsstyrer.

Klart for vinteraktiviteter for mennesker med utviklingshemming

Meld deg på Aktive dager på Kvamskogen og få en dag i friluft med mange gøye opplevelser!

Slepp nynorsken fri i kommunen

Byrådet ønskjer å betre kåra for nynorsken i Bergen. Alle tilsette skal fritt kunne skrive på den målforma dei ønskjer i tenesta for kommunen. Nynorsk skal også bli meir synleg.

Slik jobber vi for bedre luftkvalitet

Her får du en oversikt over hvordan kommunen jobber og hvilke strakstiltak som kan bli aktuelle i vinter.

Følg med på politiske møter og saker

Her kan du følge med på når det er møter og få innsyn i alle saker som behandles i byråd, komiteer og bystyret.

Større prosjekter og satsingsområder

Du finner egne temasider for Renere Havn Bergen, Smart omsorg, Frisklivssentralen, Grønn strategi, oppgradering av skoler, inkludering av flyktninger med mer.

Varsel om luftkvalitet i Bergen

Torsdag ventes lite forurenset luft, i sterkt trafikkerte strøk kan forurensningsnivået være høyere.

Søk om tilskudd til nye idrettstiltak

Idrettslag, idrettsorganisasjoner, friluftsorganisasjoner og andre ikke-kommersielle aktører kan søke om tilskudd til nyskapende idrettsaktivitet og egenorganisert fysisk aktivitet.

Søk støtte til barne- og ungdomstiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskuddsmidler til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2018. Søknadsfrist 1. februar

Influensautbruddet i gang - råd for å unngå smitte

Vinterens influensautbrudd er i gang, og flere influensasyke kan forventes i ukene fremover. Her er rådene for å unngå smitte.

Få hjelp til en friskere livsstil

Nå kan du få hjelp til å få en sunnere livsstil, et bedre kosthold, eller hjelp til å mestre hverdagen.

Aktivitetstilbud for barn og unge som starter i 2018

Januar og nytt år betyr oppstart av en mengde ulike aktiviteter innen kultur, idrett og fritid - for barn, unge og eldre.

Kommunale avgifter og gebyrer i 2018

Her er oversikt over 2018-satsene for SFO, barnehage, billettpriser i kommunale haller, byggesaksgebyrer og renovasjon med flere.

Slik sikrer Smart omsorg din helse

Bergen satser stort for å gjøre helse- og omsorgstjenestene klare for fremtiden.

Nysnø og nyfreste skiløyper i Bergen

Både på Fløyen og Totland/Frotveit meldes det om nydelige forhold for en skitur i nysnøen.

Åpner for vielser to lørdager i vår

Vielser i Bergen kommune foregår hovedsakelig på fredager, men nå er det også åpnet for vielser to lørdager i vår.