Gå tilbake til:
Du er her:

Frivillig spisskompetanse

Du ser dem på sidelinjen når barna spiller cup. Hva er det som driver folk til å bli frivillige?

  • Bergen kommune ønsker å legge til rette for frivillig arbeid, og i januar vedtok bystyret en egen plan for frivillighet.
  • Kommunen vil øke tilgjengeligheten til kommunale lokaler og møteplasser, jobbe for økt rekruttering av frivillige og synliggjøre frivillig innsats og aktivitet gjennom kommunale kanaler.
  • I tillegg gis det utstrakt økonomisk støtte til frivilligheten gjennom tilskuddsordninger.

I Åsane Allianseidrettslag jobber flere hundre frivillige innen fotball, håndball, amerikansk fotball, turn og allidrett. Bergenseren møtte 12 av dem.

Se bildeserie til høyre -->>

Vil du bli frivillig?

Kommunens frivilligsentraler trenger frivillige. Ta kontakt og få en meningsfylt og aktiv hverdag! bergen.kommune.no/frivillig

Har du behov for lokaler?

Gjennom "Aktiv By" kan organisasjoner, lag og enkeltpersoner reservere plass i kommunale lokaler. bergen.kommune.no/aktivby

Finn din fritidsaktivitet

Kommunen arrangerer en rekke aktiviteter for små og store ute i bydelene. I aktivitetsguiden kan du søke blant om lag 1200 aktivitetstilbud i alle deler av Bergen. bergen.kommune.no/tjenestetilbud/aktivitetsoversikt

Denne saken stod på trykk i Bergenseren 2 - 2015.