Gå tilbake til:
Du er her:

"Fargespill" fikk mangfoldsprisen

Bergen kommunes pris for likestilling, inkludering og mangfold for 2015 går til Fargespill. Ordføreren delte ut prisen foran en fullsatt Grieghallen søndag.

Bergen kommunes pris for likestilling, inkludering og mangold blir tildelt enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner i Bergen, som har tatt initiativ til eller gjennomført tiltak som fremmer like muligheter for individer og grupper uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.

Fargespill startet som en enkelt forestilling i 2004 initiert av Festspillene i Bergen. Slik gjentok seg det i noen år til Fargespill ble tatt inn under Bergen kommunes vinger i 2008 som et fireårig forsøksprosjekt. Dette for å gi prosjektet en litt mer forutsigbar drift. Siden 2011 har Fargespill vært en egen stiftelse.

Bergen kommunes pris for likestilling, inkludering og mangfold deles ut én gang i året. Formålet med prisen er å fremme likestilling, inkludering og mangfold i samfunns- og arbeidsliv.

Juryens begrunnelse

Juryen har valgt å tildele 2015-prisen til Fargespill med følgende begrunnelse:

"Fargespill hjelper oss til å se mangfold som en viktig verdi og ressurs. I en tid hvor det er viktigere enn noen gang, skaper Fargespill positiv bevissthet om mangfold og inkludering.

Fargespill viser hva som kan bli skapt av møtet mellom mennesker med ulik bakgrunn. Forestillingen har åpnet et rom hvor barn og unge har fått anerkjennelse for seg selv, talentene de har og mulighetene som står foran dem.

Gjennom det sterke samholdet som blir vist på og bak scenen, er Fargespill gode forbilder og pionerer for oss andre når det gjelder mangfold og integrering. I Fargespill står møtet mellom kulturene sentralt Det norske møter det unorske i en gjensidig utveksling. Magien i forestillingen oppstår nettopp i dette møtet."

Juryen mener at Fargespill leverer på alle de tre områdene som er formålet for prisen, nemlig likestilling, inkludering og mangfold.

Pris på 50.000 kroner

Juryen har vært ledet av bystyrerepresentant Lubna Jaffery (Ap). I juryen sitter også bystyrerepresentant Martin Smith-Sivertsen (H), hovedverneombud Eli Tysnes, tidligere prisvinner Richard Kiwanuka og byråd for finans, eiendom og eierskap, Dag Inge Ulstein.

Ved fristens utløp var det kommet inn ni forslag til kandidater. Prisen består av en sjekk på 50.000 kroner. Fargespill mottar prisen etter forestillingen i Grieghallen søndag 31. januar.