Gå tilbake til:
Du er her:

Her får du legehjelp i sommer

Lurer du på når fastlegen din har ferie? Her er ferieoversikten som viser når din lege er borte, og hvor du da kan henvende deg.

Alle fastleger er med i en kollegaring, der legene vikarierer for hverandre i feriene så langt det er praktisk mulig.

Dersom din fastlege har ferie, kan du altså kontakte en av de andre legene i ringen. Kapasiteten vil imidlertid være redusert, særlig i juli.

Innbyggere med kroniske sykdommer anbefales å fornye reseptene sine før fastlegen reiser på ferie.

Ved akutt behov for sykehjemsplass eller hjelp til å klare seg i hjemmet i løpet av sommeren, kontakt Forvaltningsenhetene.

Du kan kontakte Bergen Legevakt dersom du trenger øyeblikkelig hjelp utenom fastlegens åpningstid.

Legevaktstasjonene i bydelene er også åpne som vanlig i sommer.