Gå tilbake til:
Du er her:

Ungdommens bystyre vil sette dagsorden

Tora Kildehaug er ny ordfører i Ungdommens bystyre. Hun jobber for at UB skal bli mer synlige både i media og overfor politikerne i Bergen.

Tora Kildehaug (17) fra Nattland er nyvalgt ordfører for Ungdommens bystyre. St. Paul-eleven er tydelig på hva hun synes er viktig for UB det kommende året:

- Det som er viktigst nå er å markere seg skikkelig i media. At vi får vist til avisene at her er Ungdommens bystyre og vi har mange gode saker.

Dette vil de jobbe med

Ungdommens bystyre består av tre komiteer. Hver komité velger ut hvilke saker de skal løfte frem for politikere og media. I løpet av det neste året skal UB blant annet jobbe med å fremme saker som:

  • Sykkelparkering i Bergen
  • Forbedring av seksualundervisningen
  • At helsesøster kan skrive fravær som regnes som godkjent fravær
  • Aktivitetsparker for barn og unge i Bergen (dette kan for eksempel være utendørs treningsanlegg skøytebaner, trampoline park, parkour-apparater)
  • Forbedring av faget "Utdanningsvalg"
  • Kulturhus - forbedre dem som er og jobbe for at det kommer flere

Ordfører Kildehaug er optimist med tanke på å bli hørt av byrådet og bystyret i Bergen.

- Det er vi ungdommer som selv er eksperter på vårt felt. Det er vi som vet best hvordan det er å være ungdom. Jeg opplever jeg at det er veldig mange politikere som hører på oss. Vi samarbeider godt med de unge politikerne i bystyret. Det handler også litt om timing på sakene. Når saker er aktuelle er det viktig å komme med innspill, forteller hun.

Sette dagsorden igjennom debatter

Ungdommens bystyre samarbeider med UROM på Bergen offentlige bibliotek. Her inviterer de til debatter om aktuelle tema. Temaene kan være med på å sette dagsorden i media. Dagens fraværsregler på videregående skoler har vært tema tidligere. I mars diskuterte de "Veien til verdens beste skole". Da var blant annet ungdomspolitikere fra AUF, Unge Høyre og SU med i debattpanelet.

- Vi skal arrangere fire-fem debatter i år. Ved å være med på UROM-debattene lærer du mye. Politikk er noe som angår oss alle. Det er utrolig viktig, sier hun.

Hvordan få løftet saken din

Det er flere fremgangsmåter for å få tatt opp en sak i UB. Alle saker, store som små, kan legges frem. Hvert møte i UB innledes med en åpen halvtime. Der er det bare er å møte opp og ta opp saker som angår barn og unge i Bergen. Alternativt kan du kontakte representanten på din skole og så kan de legge frem saken for deg. Det er også mulig å ta kontakt med UB direkte på epost: Ungdommens.Bystyre@bergen.kommune.no

- Ungdommens bystyre er virkelig noe jeg brenner for. Jeg tror UB er veldig viktig for demokratiet, avslutter Tora.

Se video med Tora: