Gå tilbake til:
Du er her:

Vil innføre forbud mot eldre ildsteder

Byrådet vil innføre forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder fra 2021, og oppfordrer innbyggere til å benytte seg av vrakpantordningen.

Bakgrunnen for forslaget er nye helseanbefalinger for svevestøv.

I årsrapport for luftkvalitet 2016 fremgår det at Bergen hadde noen overskridelser på nitrogendiksid, men lå godt under grenseverdiene i Forurensingsforskriften på svevestøv (PM10 og PM2,5). Nyere helserapporter viser imidlertid at svevestøv er skadelig selv i lave konsentrasjoner. Derfor ligger helsemyndighetenes anbefalinger lavere enn de juridiske grenseverdiene.

På grunn av de nye helseanbefalingene, ønsker byrådet å innføre et forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder som blir gjeldende fra 2021.

- Vi registrerer at det er et tverrpolitisk ønske om et forbud mot forurensende ovner, og vi ser at det er bred støtte for det. Det er viktig når vi ønsker å innføre et såpass omfattende tiltak, fastslår byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland.

Forbudet er en del av forslag til ny feie- og tilsynsordning som ble behandlet i byrådet 26. oktober. Saken er nå sendt til bystyret, som skal fatte endelig beslutning i bystyremøtet 22. november.

Enkelt å søke vrakpant

Bergen kommune gir 5000 kroner i refusjon til alle som bytter fra ikke-rentbrennende til rentbrennende ildsted. Vrakpant på eldre ildsteder søker du her på nettsidene våre. Det er satt av 50 millioner til refusjonsordningen.

- Det jeg har vært opptatt av, er at vi gir folk tid og anledning til å bytte ut ovnene sine før et forbud settes i verk. Dette kan panteordningen bidra til, sier Andersland.

Hvem kan få vrakpant?

Ikke-rentbrennende ildsteder er åpne peiser, oljefyrte ildsteder og ved- og koksovner installert før 1998. Du søker om vrakpanten etter at du har byttet ut ildstedet.

LES OGSÅ: Slik fyrer du riktig