Gå tilbake til:
Du er her:

Forbudet fra 2021: Disse ildstedene omfattes av forbudet

Fra 2021 blir det forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen. Her er forskjellen på rentbrennende og ikke-rentbrennende ildsteder.

Bystyret har bestemt at det innføres forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder fra 2021. Mange innbyggere lurer på hva det innebærer for dem. Byrådet skal utarbeide en detaljert plan for gjennomføring av forbudet, men her er det som er klart nå:

Blir forbudt å bruke

Forbudet gjelder bruk av ildstedet, ikke å ha det i huset. Da må det i så fall kobles fra eller sikres mot bruk. Spør en forhandler eller få råd fra feieren ved neste tilsyn. Et ikke-rentbrennende ildsted er for eksempel:

  • åpne peiser
  • oljefyrte ildsteder
  • ved- og koksovner installert før 1998

Slik sjekker du når ildstedet ble byttet

Vet du ikke tidspunktet for når ildstedet ditt er byttet, kontakt brannvesenet som kan sjekke sitt fagsystem om de har informasjon om ildsteder.

Miljøvennlige alternativer

Et rentbrennende ildsted eller en annen form for miljøvennlig oppvarming er for eksempel:

  • rentbrennende vedovn
  • rentbrennende innsats som monteres i åpen peis
  • varmepumpe
  • fjernvarme
  • solcellepanel

Søk vrakpant

Bergen kommune gir 5000 i vrakpant når du bytter ut et ikke-rentbrennende ildsted med et miljøvennlig alternativ. Les hvordan du søker.

Unntak fra forbudet

Antikvariske myndigheter har fastslått at ovner før 1940 er bevaringsverdige. Dersom ildstedet ikke er i forskriftsmessig stand, må det imidlertid være frakoblet eller plombert og sikret mot bruk.

Også ildsteder i hytter på byfjellene får unntak fra forbudet.

Bystyret har bedt byrådet jobbe videre med mindre justeringer av forbudet frem mot ikrafttredelsen i 2021, og særlig gå igjennom kriteriene for særskilte unntak.

Økonomisk moderasjon

Byrådet planlegger ordninger overfor dem som ut fra sin økonomiske situasjon kan ha utfordringer med å få skiftet ut ildstedet sitt innen forbudet trer i kraft.

Renere luft og lavere brannrisiko

Bakgrunnen for forbudet er nye helseanbefalinger for svevestøv, og det er forankret i forurensningsforskriften § 7-4.

I tillegg til å gi mindre forurensing, vil utskifting av ikke-rentbrennende ildsteder gi økt brannsikkerhet.

Bergen brannvesen vurderer brannrisiko ut fra statistikk over skorsteinsbranner i perioden 2010-2015. Den viser at stålskorstein gir den laveste risikoen for brann, elementskorstein middels risiko og teglskorstein høyest risiko.

Når det gjelder ildsted, er et rentbrennende ildsted med flytende eller gassformig brensel det tryggeste. Fast brensel i rentbrennende ildsted gir middels risiko for skorsteinsbrann, og fast brensel i ikke rentbrennende ildsted gir den høyeste risikoen.

LES OGSÅ: Brannvesenet legger om feie- og tilsynsordningen i Bergen