Gå tilbake til:
Du er her:

Vær oppmerksom på vannkvaliteten utenom offentlige badeplasser

Bergen kommune sjekker regelmessig badevannet på offentlige badeplasser. Vær likevel oppmerksom på vannkvaliteten når du eller kjæledyret ditt kjøler seg ned andre steder.

  • På sensommeren er det høyere risiko for algeoppvekst grunnet høy temperatur og gode lysforhold. Dette gjelder spesielt for stillestående vann og vann med tilsig av næringsstoffer/gjødsel fra for eksempel landbruk.
  • Ofte kan oppveksten komme etter nedbør, da dette øker tilsiget av næringsstoffer. Vannet får da en grønn, blågrønn, brun eller rød farge. Ofte vil det også ligge en hinne/belegg på overflaten.
  • I Norge er det ikke kjent at mennesker har blitt forgiftet av vann med giftige blågrønnalger, men husdyr har dødd etter å ha drukket slikt vann. Kjæledyr som hunder er mer utsatt fordi de ofte drikker vannet mens de bader.

Bergen kommune kontrollerer vannkvaliteten på en rekke offentlige badeplasser. Kommunen anbefaler badelystne å oppsøke våre offentlige badeplasser.

Følger nøye med

- Kvaliteten på badevannet sjekkes regelmessig av kommunen og kvaliteten er god på alle de offentlige badeplassene nå. I denne perioden med langvarig varme følger vi ekstra godt med på disse badeplassene, sier leder for Helsevernenheten, Sonja Skotheim.

Hun ber innbyggerne å selv vurdere om det er trygt å bade på badeplasser som ikke er offentlige. Dette gjelder også kjæledyr som slukker tørsten i ferskvann.

Se opp for blågrønne alger

- Det er generelt liten risiko for å bli syk av å bade i innsjøer eller sjøvann i Norge. Det finnes likevel noen mikroorganismer som kan gi sykdom. Dette gjelder blant annet oppvekst av blågrønne alger. Blågrønne alger er spesielt farlig for kjæledyr og husdyr. For mennesker kan blågrønne alger gi hudreaksjoner, sier Sonja Skotheim.

Jo lengre man oppholder seg i vannet, jo større er faren for reaksjoner. Drikker man noe av vannet kan man i tillegg bli forgiftet, så derfor bør du ikke bade i vann som har et tydelig farget belegg på overflaten. Et tips fra Folkehelseinstituttet er at man skal kunne se bunnen på 1 meters dyp for å kunne bade trygt.

Hva måles på offentlige badeplasser?

Badevannet analyseres for såkalte termostabile koliforme bakterier (TKB). Det som kjennetegner termostabile koliforme bakterier er at de er tarmbakterier fra mennesker og dyr, og at de ikke overlever lenge ute i naturen. Det er derfor en god indikatorbakterie. Dersom det blir påvist slike bakterier i vannprøven, er det et tegn på fersk fekal forurensing.

I tillegg foretas det en visuell kontroll av vannkvaliteten for å undersøke om det er oppblomstring av alger i vannet. Hvis vannet inneholder slik forurensing tas ekstra prøver for å avklare om det er trygt å bade der.

Mer informasjon

Folkehelseinstituttet her mer informasjon om badevann og risiko for sykdom her: