Gå tilbake til:
Du er her:

Sikrer deg sterkere rettigheter med nye personvernregler

Nå blir det felles personvernregler for hele Europa. Her er hva det innebærer for ditt forhold til Bergen kommune.

Du har kanskje den siste tiden merket at mange nettsider der du har brukerkonto, ber deg sjekke innstillingene dine? Dette er på grunn av innføring av de nye personvernreglene som skal vedtas av Stortinget før sommeren. Et absolutt krav blir at alle virksomheter skal ha oversikt over hvilke personopplysninger de har om folk, og kunne forklare hvorfor de oppbevarer dem og hva de skal bruke dem til.

– I mange tilfeller handler det om lovpålagte opplysninger, som er nødvendig for eksempel for å kunne registrere deg som arbeidstaker og betale ut lønn, forklarer personvernombud i Bergen kommune, Gøran F. Breivik.

– I andre sammenhenger er det snakk om en konkret bruk knyttet til virksomheten. For eksempel kan dette være e-post-adresser til alle foreldre for at skolen skal kunne sende informasjon til dem, tilføyer han.

Må få samtykke

I mange tilfeller har kommunen altså rett eller plikt til å behandle personopplysninger. I andre tilfeller er det nødvendig at kommunen innhenter samtykke fra innbyggeren for å behandle opplysningene.

– Et samtykke skal være tydelig på hva personopplysningene skal brukes til, presiser Breivik.

Samtykket gjelder også bruk av bilder og video, med unntak av situasjonsbilder som er tatt under offentlige arrangementer.

Dine rettigheter

Her er noen viktige prinsipper ved personvernreglene som er aktuelle i ditt forhold til offentlig forvaltning:

 • Retten til å bli informert:
  Alle virksomheter må ha en lett forståelig og tilgjengelig personvererklæring som informerer om hvordan virksomheten behandler personopplysninger. Det nye lovverket stiller strengere krav til informasjonens form og innhold enn dagens lovgivning. All informasjon som gis til barn, skal tilpasses barnas forståelsesnivå.
 • Retten til innsyn:
  Du kan når som helst be om innsyn i hvilke personopplysninger kommunen har om deg.
 • Retten til å bli glemt:
  Du kan i utgangspunktet kreve at opplysningene om deg blir slettet. Men det stiller seg annerledes for en kommune, fordi kommunen plikter å arkivere opplysninger. Så ofte kan situasjonen være at kommunen ikke har anledning til å slette opplysningene fra sine arkiver.
 • Retten til å ta tilbake samtykke:
  Selv om du har gitt samtykke til bruk av opplysninger om deg, eller personen du er foresatt eller verge for, kan du ta tilbake dette samtykket ved en senere anledning.
 • Retten til å motsette deg profilering:
  Det vil si at opplysninger om deg ikke brukes for å analysere atferd, preferanser, evner eller behov.

Dette er hovedregler for kommunenes behandling, men det finnes en del unntak. Innbyggere og ansatte som ønsker innsyn, kan kontakte tjenesten eller enheten som utfører behandlingen. Alle henvendelser skal besvares innen en måned.

Høy standard i kommunen

– Regelverket blir egentlig ikke så veldig endret fra det vi allerede har i Norge, men straffen for å bryte det blir mye strengere i form av høye bøter, forteller Breivik.

Det siste året har han og fire andre kolleger jobbet systematisk for å kvalitetssikre rutinene for lagring av personopplysninger i Bergen kommune. Alle systemene til kommunen blir gjennomgått, databehandlingsavtaler med tredje part er kvalitetssikret, og det blir gjort risikovurderinger for hvordan man lagrer data. De har også holdt en rekke kurs for enheter i kommunen.

– Vi opplever at det har bidratt til en økt bevissthet hos de ansatte om temaet, sier kursholder Petter Ludvig Andersen.

– Kommunen har hatt gode rutiner fra før, men vi ønsker en høyest mulig standard for håndtering av personopplysninger i kommunen.

Ta gjerne kontakt

Personvernombudet er opptatt av at innbyggerne i Bergen skal føle seg trygge på at kommunen ikke lagrer mer enn nødvendig.

– På nettsiden til kommunen har vi lagt ut generell informasjon om hva kommunens personvernombud kan hjelpe deg med. Trenger du hjelp, kan du kontakte oss på e-post: personvernombud@bergen.kommune.no eller telefon 55 56 96 96.

MER OM PERSONVERN OG DINE RETTIGHETER PÅ: bergen.kommune.no/personvern

Denne saken stod på trykk i Bergenseren 2 - 2018.