Gå tilbake til:
Du er her:

Eldrerådene i ni byer møttes til storbykonferanse

Denne uken ble Storbykonferansen for Eldreråd arrangert i Bergen.

På Storbykonferansen for Eldreråd møtes eldrerådene fra de ni største byene i Norge; Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Tromsø og Trondheim. I år var det Bergen kommunes tur til å invitere til konferanse.

Fra 12-14. juni har 42 representanter for eldrerådene diskutert aktuelle saker, på forelesninger om ny kommunelov, om arbeidene med forskrifter til lovene og om hverdagsaktivitet og aldersvennlige byer. I tillegg har det vært tid til kulturelle innslag, Bergen shantykor var et høydepunkt, god mat og sosialt samvær.

Storbykonferansen vedtar uttalelser om tema som er viktig for eldres hverdag og levekår.
I år vil representantene

  • sende innspill til de nye forskriftene for eldreråd, blant annet med ønsker om mer opplæring og at kravet om at alle saker som har betydning for eldres levekår skal behandles i eldrerådet beholdes fra den nåværende lov for eldreråd.
  • kreve at tannlege kommer inn i egenandelsordningen for pensjonister.
  • komme med forslag om hvordan kommunene kan legge bedre til rette for mestring av egen hverdag og dermed for livskvalitet. Blant annet gjennom dagtilbud med fysisk aktivitet, veiledning om ombygging av bolig i henhold til universell utforming og forebygging av ensomhet og psykiske lidelser.
  • kreve en bedre organisering og finansiering av samhandlingsreformen, bedre kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og at det utdannes nok fagfolk til kommunehelsetjenesten
  • kreve en evaluering av pensjonsreformen og at pensjonistforeningene får tilbake forhandlingsretten.

Neste års konferanse blir arrangert i Tromsø, 4-6. juni.

Tekst: Ragnhild Hvoslef Krüger