Gå tilbake til:
Du er her:

Nå kan du få hjelp til å endre livsstil

Frisklivs- og mestringssenteret tilbyr en rekke kurs og annen oppfølging til alle som står i fare for å utvikle sykdom, eller allerede er syke, på grunn av levevaner.

For å benytte tilbudet må en ha bostedsadresse i Bergen kommune.

Av mulige kurs høsten 2018 er:

  • Søvnkurs
  • Mestringskurset Tankevirus
  • Livsstilskurs for familier
  • Livsstilskurs for voksne
  • Livsstilskurs for godt voksne, 60+
  • Røyke- og snusesluttkurs
  • Kurs i mestring av belastning

Merk at de fleste kursene har ledige plasser, noen har venteliste.

Praktisk informasjon

Du finner kursplan for høsten, utvidet kursbeskrivelse og informasjon om annen oppfølging på nettsidene til Frisklivssentralen.

Kursene gjennomføres i tjenestens lokaler i Strandgaten 7, 6. etasje på dag- og kveldstid. Kursavgift betales på første kurssamling på enkelte kurs (info i kursbeskrivelsen på nettsiden).

Individuell oppfølging/samtale, familiekurs og kurs for ungdom er gratis.

Påmelding og henvendelser

Bruk påmeldingsskjema på nettsiden til Frisklivssentralen, alternativt send en e-post til frisklivogmestring@bergen.kommune.no eller ring 53 03 53 95.