Gå tilbake til:
Du er her:

Flyttet ut av rådhuset etter tilstandsrapport

Bergen kommune har mottatt rapport om tilstanden til Bergen Rådhus. Byrådet starter for sikkerhets skyld utbedringene allerede mandag 17. september. Ansatte må flytte ut mens arbeidene pågår.

Bergen Rådhus ble bygget i 1971-74. Utredninger har vist at det er omfattende korrosjonsskader (rustskader) i armeringen i de utvendige, bærende søylene. Korrosjonen fører til at deler av det ytre laget blir sprengt ut og løsner. Korrosjonen vil også svekke bæreevnen til søylene.

Tidligere utredninger viste at det hastet å utbedre dette og senest innen 2022. Bystyret har vedtatt å rehabilitere Bergen Rådhus utvendig og innvendig. Arbeidene skal ta til i 2019.

Korrosjon i armeringen skyldes kjemisk reaksjon mellom herdet betong og CO2 som svekker et beskyttende lag mot rust, kloridsalter i betongen og feil plassering av søylearmeringen.


Oppdatering 21. september

På et statusmøte fredag 21. september ble tiden for gjennomføringen av utbedringsarbeidene anslått til 3-4 uker fra utflyttingen fra rådhuset. I forbindelse med utflyttingen ble to uker anslått som arbeidsperiode. Slik det ser ut nå må alle som er flyttet ut fra rådhuset ta høyde for at de ikke kan flytte tilbake til bygget før etter skolens høstferie i uke 41. Det vil si uken som begynner mandag 15. oktober 2018.


Rapporten viser at betongsøylene i fasaden på Bergen Rådhus ikke oppfyller sikkerhetskrav i forskriftene. Det er konklusjonen i en rapport fra Smidt & Ingebrigtsen AS, som er rådgivende ingeniører i bygge- og anleggsteknikk.

Skadene omfatter bæreevnen til bygget, men det er per i dag ingen informasjon som tilsier at byggets stabilitet er kritisk.

SE OGSÅ: Rådhusets resepsjon flytter midlertidig til Innbyggerservice

Må gjøre arbeid umiddelbart

Kommunens politiske og administrative ledelse mottok rapporten torsdag. Byrådet har besluttet at utbedringsarbeidene skal gjøres umiddelbart. Mens arbeidene pågår, må ansatte i rådhuset flytte ut. De ansatte ble orientert i allmøter torsdag 13. september.

- Innholdet i rapporten er alvorlig. Tilstanden har utviklet seg til det verre siden vi startet å observere problemet i 2010. Når byrådet får melding om at bygget ikke oppfyller sikkerhetskrav, er vi nødt til å reagere, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Minst to ukers varighet

Arbeidene med å bedre betongsøylene starter allerede mandag. Det er ønskelig at ingen oppholder seg i bygget mens arbeidene pågår. I forbindelse med arbeidene vil det bli tatt ytterligere prøver av betongen.

Ut fra det kommunen i dag vet, vil arbeidene pågå i minst tre-fire uker fra utflytting.

- Byrådet beklager at de ansatte får denne beskjeden på så kort varsel. Å flytte ut på kort tid fører til usikkerhet, og ansatte må jobbe på andre steder i en periode. Vi har stor forståelse for ulempene mange vil oppleve, sier Schjelderup.

Disse arbeidene må gjøres

For å få tilfredsstille forskriftenes krav til sikkerhet, sier rapporten at det er nødvendig å få på plass nytt betongtverrsnitt i de laveste etasjene, forsterke søyler i andre etasje, både innvendig og utvendig, og reparere generelle skader i betong og armering.

- Vi har vært kjent med at betongen er i dårlig forfatning. Derfor har vi også vedtatt å rehabilitere rådhuset. Det denne rapporten viser, er at skadeomfanget har økt betydelig siden registreringene som ble gjort i 2013 og 2015, sier byrådslederen.

Erstatningslokaler

Det blir jobbet med å finne erstatningslokaler. Kommunen vil i første rekke bruke egne bygg. I tillegg vil en del ansatte kunne jobbe på hjemmekontor. En rask utflytting fra rådhuset vil ha noen konsekvenser for driften av rådhusfunksjonene. Byrådet jobber med å finne løsninger som begrenser ulempene i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Kommunen vil sørge for at det blir oppdatert informasjon på nettsidene våre om hvor viktige publikumsfunksjoner, som for eksempel politiske møter, vil finne sted. Innbyggerservice i Kaigaten 4 blir ikke berørt av dette og vil fungere som vanlig.