Gå tilbake til:
Du er her:

Bruker mobilene i omsorgen for utviklingshemmede

Ansatte bruker mindre tid på rapportering samtidig som kvaliteten på rapportene øker.

I løpet av sommeren har utvalgte tjenestesteder, fra bolig, dagsenter og avlastning, deltatt i dokumentasjonsprosjektet. Ansatte har gjennomført et nylaget e-læringskurs og opprettet tiltaksbeskrivelser for flere av sine tjenestebrukere. I høst har tjenestestedene også testet ut Mobil omsorg og andre bærbare enheter for rapportering i Profil.

Målet har vært å tilpasse og forbedre verktøy for rapportering. I realiteten vil det si at ansatte vil kunne bruke mindre tid og øke kvaliteten på rapportering. Foreløpig evaluering viser at målsettingen er oppnådd.

Disse har deltatt

Følgende tjenestesteder har deltatt i dokumentasjonsprosjektet:

  • Søren Jaabeksvei bofellesskap
  • Fantoftåsen bofellesskap
  • Hylkjebakken bofellessap
  • Spelhaugen dagsenter
  • Svartediket avlastning

Forventinger og erfaringer

- Svartediket avlastningsbolig hadde i forkant av piloteringen forventninger til at prosjektet ville bidra til høyere kvalitet på rapporteringen etter innføring av tiltaksbeskrivelser. Primærkontaktene håpet å kunne utarbeide beskrivelsene og dermed sikre hva det ble rapportert på, sier avdelingsleder Anne-Tove Boga.

Anne Tove forteller videre at slik rapportering i avlastning har vært tidligere, er det mye opp til hver enkelt ansatt hvordan det blir rapportert. Det er vanskelig for vikarer og deltidsansatte å vite hva de skal rapportere. De hadde forventninger om at mobilene ville gi mindre overganger og endringer for brukerne, ved at de kan rapportere der bruker er.

- Vi så det som positivt å kunne rapportere fortløpende gjennom dagen, fremfor å skulle gjøre alt på slutten av vakten. Det ble ofte mye logistikk og uro på huset ved slutten av en vakt. Når alle hadde liten tid på PC-en, var det lett for at ting ble glemt under rapporteringen, sier Anne-Tove Boga og fortsetter:

- Etter endt prosjekt sitter vi igjen med bedre kvalitet på rapportene. Det er enklere å lese ut viktige data og det er mindre "støy" og tidsbruk i forbindelse med overlapping og rapportering. Nå kan dette kan gjøres der bruker er.

Alle tjenestestedene som har vært pilot, fortsetter med tiltaksbeskrivelser og bærbare enheter.

Fornøyd med mobilene

Mobilene ble innført i september. De ansatte satt seg raskt og enkelt inn i bruken.

- Det har ikke vært tekniske problemer med mobilene, så det viktigste har vært å minne hverandre på å ha dem på seg og etablere nye og gode rutiner. Vi slipper å forlate brukerne for å rapportere, men også for å lese på legemiddelkort, sammendrag og lignende. For oss som jobber med barn og unge med autisme, er overganger alltid utfordrende og noe vi forsøker å begrense. Mobil Omsorg er et svært positivt tilskudd for å skape en bedre hverdag på huset, forteller Anne-Tove.

Viderefører satsingen

Perioden som pilot er nå over og Smart omsorg har hatt evaluering. Leder for prosjektet, Øystein Mongstad, kan fortelle om positive tilbakemeldinger. Alle tjenestestedene som har vært pilot, fortsetter med tiltaksbeskrivelser og bærbare enheter.

- Målet er at alle tjenestestedene i etaten skal kunne bruke bærbare enheter og å få opp sikkert trådløst nett. Dette er en viktig satsing som også vil fremkomme i plan for utviklingshemmede, sier etatsdirektør i tjenester til utviklingshemmede, Ole Daniel Virkesdal.