Gå tilbake til:
Du er her:

Godtar gebyret fra Datatilsynet

Bergen kommune kommer ikke til å klage på Datatilsynets vedtak om et overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner i saken om sikkerhetsavvik. Kommunen ønsker nærmere dialog med tilsynet om oppfølgingen av tiltakene.

Datatilsynet gjorde 18. mars 2019 endelig vedtak i hendelsen som gjelder et sikkerhetsavvik som omfattet brukernavn og passord til over 35.000 brukere i den kommunale grunnskolen i Bergen. Kommunen har vurdert vedtaket og kommet til at Bergen kommune ikke vil bruke retten til å klage beslutningen inn for Personvernnemnda.

I tillegg til overtredelsesgebyret har Datatilsynet i vedtaket kommet med krav om at kommunen skal gjennomføre en rekke pålegg innen 30. april.

Trenger avklaringer

– Som Datatilsynet vil vi også ivareta personvernet best mulig. Mange av påleggene har vi gjennomført. Noen av dem har et omfang som gjør at vi ønsker å komme nærmere i dialog med tilsynet om gjennomføringen av dem, sier digitaliseringsdirektør Kjetil Århus i Bergen kommune.

Kommunen ser behovet for å få presisert og avklart enkelte punkter i vedtaket til Datatilsynet.

– Vi etterkommer selvsagt vedtaket, men vi kan ikke sette i gang alle tiltakene før vi har fått de nødvendige presiseringene i samtale med Datatilsynet. Rekkevidden av enkelte deler av vedtaket fremstår som uklare, sier Århus.

Ønsker dialog med tilsynet

I tilsvaret beklaget kommunen hendelsene som medførte at saken oppstod, men mente at reaksjonen fra Datatilsynet har vært for streng og at tilsynet burde gitt en irettesettelse. Bergen kommune har også gjort det som er mulig for å begrense skadepotensialet. Kommunen mener det ikke har oppstått tap eller skade i denne saken.

– Vi ønsker å komme videre i arbeidet med å sikre personvernet til bergenserne. Kommunen tror at en god dialog med Datatilsynet om hvordan vi kan løse dette er en bedre måte å gjøre det på enn en klagebehandling, sier digitaliseringsdirektør Kjetil Århus.