Gå tilbake til:
Du er her:

Undersøker årsak til luktplager ved Råvarden

Bergen kommune har de siste dagene blitt kontaktet av beboere i Råvarden-området i Ytrebygda som følger seg plaget av sterk lukt. Kilden til luktplagen er ikke funnet. Kommunen tar gjerne imot tips.

- Flere innbyggere i området har kontaktet vaktsentralen til kommunen om luktplager. Meldingene vi har mottatt går ut på at det er en sterk og ubehagelig lukt. Flere av dem som har meldt inn har også meldt om fysiske plager som kvalme og svie i øynene, sier kommuneoverlege Finn Markussen i Bergen kommune.

Miljørettet helsevern og Bergen brannvesen har vært på befaring i området. Brannvesenet har også målt etter utslipp av gasser og kjemiske stoffer. Flere av bedriftene i nærområdet er også kontaktet for å finne kilden og årsaken til luften. Det har foreløpig ikke gitt noe resultat.

Ubehagelig

- Generelt er ikke sterk lukt i seg selv helsefarlig, men det kan gi ubehagelige symptomer. Foreløpig har vi ikke holdepunkter for å kunne si noe mer. Vi følger saken kontinuerlig, sier kommuneoverlege Finn Markussen.

Et sted mellom 40-50 husstander i området er direkte plaget av lukten.

Klima- og miljøavdelingen hos Fylkesmannen er kontaktet, og de vil sammen med Miljørettet helsevern i Bergen kommune følge opp bedriftene i nærområdet for å finne ut hva som er kilden.

Ønsker tips fra publikum

Kommunen mottar vi gjerne tips fra publikum, om hva denne ubehagelige lukten kan skyldes. Ta i så fall kontakt med Vaktsentralen på telefon 55 56 78 15.