Gå tilbake til:
Du er her:

Nominer kandidater til Tilgjengelighetsprisen 2019

Bergen kommune og Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) inviterer deg til å sende inn forslag til Tilgjengelighetsprisen 2019.

Prisen er en påskjønnelse til de som arbeider for at Bergen skal bli en by for alle. Tilgjengelighetsprisen skal sette fokus på arbeidet for økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Utvidet tilgjengelighetsbegrep

Prisen skal deles ut til noen som har lyktes spesielt med å legge forholdene til rette på en måte som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne. På den måten ønsker man at prisen vil bidra til å fjerne samfunnsskapte barrierer og skape positive holdningsendringer som i sin tur endrer praksis.

Tilgjengelighet oppfattes ofte som fysisk tilgjengelighet i det offentlige rom, men her legges et utvidet tilgjengelighetsbegrep til grunn. Det handler vel så mye om å være inkludert i samfunnet når det gjelder bolig, arbeid, fritids- og kulturaktiviteter, idrett, informasjon, familie, venner, kollegaer, og nærmiljø.

Prisen kan tildeles enkeltperson, lag, forening, organisasjon, privatbedrift, eller offentlig instans som har gjort en spesielt verdifull innsats for personer med nedsatt funksjonsevne innen Bergen kommune.

I forslaget ønskes det:

  • Opplysninger om hvem, og hva saken gjelder.
  • God begrunnelse på hvorfor akkurat dette forslaget fortjener prisen.

Aktuelle kandidater kan foreslå seg selv.

Frist: Forslaget sendes innen 31.oktober 2019 til KRFF@bergen.kommune.no

Tidligere vinnere:

2014: SKYSS

2015: St. Paul gymnas

2016: Småpudden

2017: Møhlenpris oppveksttun

2018: Bergen kirkelige fellesråd