Gå tilbake til:
Du er her:

Lokal retningslinje: Sømløst Forløp - Unge voksne med rusmiddelproblemer.

Dette er en lokal retningslinje som bygger på nasjonale føringer og generell god praksis fra fagfeltene i Bergensregionen som jobber med unge voksne med rusmiddelproblemer.

Anbefalinger i lokal retningslinje

Her er en samlet oversikt over anbefalinger i lokal retningslinje for sømløst forløp unge voksne.