Gå tilbake til:
Du er her:

Om sømløst forløp unge

Videreutvikler samarbeid og god praksis

Den lokale retningslinje bygger videre på nasjonale føringer, utstrakt samarbeid og god praksis. Les mer om prosjektarbeidet.

Anbefalinger i lokal retningslinje

Her er en samlet oversikt over anbefalinger i lokal retningslinje for sømløst forløp unge voksne.

Oversikt over deltakere

Her er en oversikt over grupper og deltakere i prosjektarbeidet.

Referanser

Her er oversikt over litteratur, retningslinjer og veiledere, lover og forskrifter