Gå tilbake til:
Du er her:

Recovery

Medvirkning ved valg av behandling

Den unge voksne skal kunne medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses-, behandlings- og oppfølgingsmetoder

Styring av egen endringsprosess

Det bør tilrettelegges for at den unge voksne selv får styre sin behandlings- og rehabiliteringsprosess med koordinert bistand.

Evaluering av oppfølging og behandling

Det bør systematisk og kontinuerlig innhentes tilbakemelding/evaluering av oppfølgingen og behandlingen fra den unge voksne.